Uutinen

YK:n reformi: Rauhanrakennuskomission toiminta saattaa alkaa maaliskuussa

YK:n sihteeristön yhteyteen perustetaan konfliktien jälkeisten yhteiskuntien jälleenrakennusta tukeva toimisto (Peacebuilding Support Office). Sen toiminta on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2006.

Toimisto on osa rauhanrakennuskomissiota (Peacebuilding Commission), joka koostuu kolmesta osapuolesta. Komitean sydän on organisatorinen komitea (Organizational Committee), joka keskittyy maakohtaisiin tapauksiin. Jälleenrakennusta ja yhteisöjen voimistamista tukemaan perustetaan myös oma rauhanrakennusrahasto (Peacebuilding Fund).

Tällä hetkellä jäsenmaat neuvottelevat organisatorisen komiteaan valittavista jäsenistä ja jäsenyyden laadusta. Turvaneuvoston viiden pysyvän jäsenen edustus on jo varmistunut. Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Iso-Britannia ja Ranska saavat pysyvät paikat komissioon. Turvaneuvosto on valinnut Tanskan ja Tansanian auttamaan komission toiminnan käynnistämisessä.

Komission organisatorisessa komiteassa on 31 jäsentä, joista 7 tulee turvaneuvostosta. Parhaillaan jäsenvaltiot neuvottelevat jäsenistöstä, jotka tulevat talous- ja sosiaalineuvostosta (7), talousneuvonantajista (5), sotilasneuvonantajista (5) sekä yleiskokouksesta (7).

Talous- ja sosiaalineuvoston paikat jakautuvat maantiellisesti niin, että kullakin viidellä alueella on oma paikkansa ja kaksi paikka jää vaihtuvaksi. Paikkojen kierrätysperiaatetta tullaan ilmeisimmin soveltamaan niin taloudellisten kuin sotilasneuvonantajienkin kohdalla.

Rauhanrakennuskomissio johtaa jälleenrakennusta konfliktien jälkeen

YK:n yleiskokous ja turvaneuvosto päättivät 20.12.2005 rauhanrakennuskomission perustamisesta. Komission päätehtäviin tulee kuulumaan sotien ja konfliktien jälkeisten yhteiskuntien rakentamisen koordinointi sekä osapuolten keskinäisen dialogin tukeminen.
Komission toiminnan kautta pyritään myös estämään uusien konfliktien synty alueella. Konflikteista selvinneiden maiden riski ajautua uuteen selkkaukseen on suurin viitenä ensimmäisenä vuotena konfliktin päättymisestä.

Rauhanrakennuskomissio paikkaa nykyisen YK:n toiminnan ja globaalin järjestelmän aukkoja. Se toimisi konfliktien runtelemien alueiden jälleenrakennuksen fasilitaattorina.

Konfliktien luonne on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Suurin osa niistä tapahtuu valtioiden sisällä. Paikalliset konfliktit ovat kuitenkin uhkia myös laajemmalle turvallisuudelle. Niihin on aina kytkeytynyt myös muita - ulkopuolisia tahoja - esimerkiksi aseavunantajia tai rahoittajia.

Click here to download the GA resolution on the Peacebuilding Commission and other related documents.
www.siviilikriisinhallinta.org