Uutinen

YK:n asemaa vahvistettava Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella

Suomen YK-liiton vuosikokous painottaa kannanotossaan YK:n maailmanpoliittisen aseman vahvistamista EU-puheenjohtajuuskaudella. Vaikka viimeaikaiset uudistukset kuten rauhanrakennuskomission ja ihmisoikeusneuvoston perustamiset ovat askeleita oikeaan suuntaan, YK:n tehokkuutta ja uskottavuutta on yhä parannettava. Monenkeskisten järjestelmien tukijoina Suomen ja EU:n on ulkopolitiikassaan edistettävä YK:n myönteistä kehitystä. Tämä tulee asettaa Suomen puheenjohtajuuskauden ulkopoliittiseksi painopistealueeksi.

Suomen tulee puheenjohtajuuskaudellaan tukea YK:n reformia erityisesti YK:n yleiskokouksen, talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) ja YK:n hallinnon osalta. YK:n toimintakyvyn lisäämiseksi ja hallinnon uudistamiseksi perustetun korkean tason työryhmän työ tarvitsee YK:n jäsenten ja kansalaisyhteiskunnan aktiivista tukea. Vuosikokous painottaa myös pääsihteerin valintaprosessin läpinäkyvyyden ja demokraattisuuden lisäämistä. Nykyisen pääsihteerin Kofi Annanin kausi päättyy vuoden 2006 joulukuussa.

Kannanotossa korostetaan myös YK:n osallistumismekanismien kehittämistä. Erityishuomiota ansaitsevat parlamentaarikot ja kansalaisyhteiskunta. Molempien osallistumista varten olisi muodostettava yleiskokouksen rinnalle tehokas mekanismi. Kansalaisyhteiskunnan kuulemis- ja tiedonsaantimenettelyjen kehittäminen sekä osallistumis- ja lausuntomahdollisuuksien luominen ovat avainasemassa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Parlamentaarikkojen osallistumisessa Parlamenttienvälisen liiton (IPU) rooliin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Suomen YK-liiton vuosikokouksen kannanotto