Uutinen

Uusi verkkokurssi perehdyttää kestävään kehitykseen kunnissa

Kestävän kehityksen Agenda 2030 ja kunnat -verkkokurssi on julkaistu. Tehokurssi antaa perustiedot kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteista, niiden taustasta ja toimeenpanon tilanteesta. Kyseessä on tehokurssi, johon on tiivistetty laaja kokonaisuus ja kiinnostavimmat kuntatason esimerkit.

Kestävä kehitys kunnissa

Suomen YK-liiton uusin verkkokurssi on suunnattu kuntatoimijoille ja kaikille kuntien kestävästä kehityksestä kiinnostuneille.

Kestävän kehityksen Agenda 2030 ja kunnat -verkkokurssi nostaa tiiviisti esiin sosiaalisen, kulttuurisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden keskinäisiä riippuvuuksia. Suomalaisten kuntien rooli kestävän kehityksen tekijöinä on nostettu esiin kurssin esimerkeissä.

 

"Jos haluat tietää mitä on kestävä kehitys kunnissa, saat kurssilta kokonaiskuvan tiivistetyssä muodossa. Kyseessä on parin tunnin laajuinen kurssi, joka sisältää runsaasti lisämateriaalia", kertoo kurssia työstänyt tutkija Helena Tolkki.

Viimeisen parin vuoden aikana kestävä kehitys on lyönyt läpi myös kuntatasolla ja YK-liitto on tehnyt kuntatason kestävän kehityksen asioiden parissa yhteistyötä muun muassa Kuntaliiton kanssa.

"On paljon hankkeita, jotka syventyvät kestävän kehityksen teemojen yksityiskohtiin. Tämän kurssin tarkoituksena on se, että osallistuja saa luotua nopeasti kokonaiskuvan aihepiiristä."

Esimerkkejä on eri kunnista, muun muassa ilmastobudjetoinnista sekä luonnon monimuotoisuuden vahvistamisesta virtavesien suojelun avullla

Kestävän kehityksen kokonaisuuden keskeinen ohjenuora on Ketään ei jätetä -periaate. Periaatetta seuraamalla voidaan varmistaa, että tavoittelemamme kehitys on toivottavaa kaikkien osallisten näkökulmasta eikä ketään syrjitä. Kurssilla sosiaalisesta kestävyydestä puhuu presidentti Tarja Halonen. Kurssin videoilla äänessä ovat muutkin huipppupuhujat ja teemoja kuvittavat toimittaja Rauli Virtasen valokuvat.

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt