YK-asiakirjat

YK-järjestelmään dokumentoidaan joka päivä valtava määrä asiakirjoja. Dokumentoinnilla on tietyt säännöt, joiden avulla asiakirjoja voi löytää. Päätoimielinten asiakirjat, kuten päätöslauselmat, saattavat löytyä virallista asiakirja-arkistoa nopeammin kyseisen päätoimielimen sivuilta. Tarjolla on myös keskustelupöytäkirjoja, äänestystuloksia ja vuosien aikana hyväksyttyjä poliittisesti keskeisiä julistuksia ja päätöksiä.

Tähän on koottu keskeisimmät tiedonlähteet YK-asiakirjoista. Tietolähteet ovat kaikki YK-järjestelmään kuuluvia ja pääsääntöisesti englanninkielisiä. Suomenkieliset kuvaukset eri lähteistä on koottu YK-liitossa. Tietolähteiden suurta määrää ei kannata hämmästyä: tietoa YK-järjestelmässä jäsentää ja dokumentoi useampi eri taho.

YK-asiakirjojen tutkimusopas (United Nations Documentation: Research Guide & Resources)

YK-asiakirjojen tutkimusopas antaa yleiskuvan YK:n julkaisemista asiakirjatyypeistä (raportit, päätöslauselmat, kokouspöytäkirjat, myyntijulkaisut ja lehdistötiedotteet) ja tarjoaa ohjeita niiden kanssa toimimiseksi. Oppaassa selitetään kaikki keskeisimmät dokumentoinnissa käytetyt lyhenteet.

YK:n virallinen asiakirjajärjestelmä ODS (The Official Document System of the United Nations)

Vuodesta 1992 toiminut YK:n virallinen asiakirjajärjestelmä ODS tarjoaa tietoa kahden otsikon alla: YK-asiakirjat ja päätöslauselmat. Kaikki asiakirjat ovat saatavilla kaikilla kuudella YK:n virallisella kielellä: arabiaksi, kiinaksi, englanniksi, ranskaksi, venäjäksi ja espanjaksi. YK-asiakirjat -otsikon alta löytyvät kaikki virallisesti julkaistut YK-asiakirjat (dokumentaatioon käytetyistä lyhenteistä ks. YK-tiedon tutkimusopas).

Päätöslauselmista ovat saatavilla kaikkien keskeisten päätoimielinten päätöslauselmat vuodesta 1946 lähtien (yleiskokous, turvallisuusneuvosto, talous- ja sosiaalineuvosto, huoltohallintoneuvosto). Asiakirjajärjestelmään ei ole dokumentoitu myyntijulkaisuja, sopimuksia, lehdistötiedotteita tai epävirallisina julkaistuja työpapereita. Järjestelmään tallennetaan jatkuvasti lisää asiakirjoja, sekä uusia että vanhoja. Englanninkielisen hakusivun alareunassa on palsta usein kysytyille kysymyksille.

Asiakirjat päätoimielimittäin jaoteltuina

Jokaisen keskeisen päätoimielimen (yleiskokous, turvallisuusneuvosto, talous- ja sosiaalineuvosto) omalle sivustolle on koottu kyseisen toimielimen keskeiset asiakirjat, yleiskokouksen osalta myös esimerkiksi aiempia istuntokausia koskien. Esimerkiksi yleiskokouksen kulloisenkin istuntokauden sivuilla jaottelu on istuntokaudesta toiseen sama, ja tiedonhaku on verrattain helppoa.

UN Documentation Centre on koonnut yhteen päätoimielinten asiakirjalinkkejä, mutta sivu on jossain määrin vanhentunut eivätkä kaikki linkit toimi. Tärkeimmät linkit kuitenkin toimivat, kuten esimerkiksi jopa vuoteen 1946 ulottuvat koontisivut yleiskokouksen, turvallisuusneuvoston ja talous- ja sosiaalineuvoston päätöslauselmista.

YK:n sopimuskokoelma (United Nations Treaty Collection)

YK:n sopimuskokoelma on laaja kokoelma erilaisia tietokantoja, sopimuksiin liittyviä päivitystietoja, tietoja erilaisista sopimuksiin tai niiden soveltamiseen liittyvistä koulutuksista sekä valokuvia sopimusten allekirjoitustilaisuuksista. Esimerkiksi alla esitelty monenkeskisten sopimusten tietokanta on yksi sopimuskokoelman alaisista tietokannoista. Sopimuskokoelma on selattavissa englanniksi ja ranskaksi.

Monenkeskisten sopimusten tietokanta (Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-general)

Kahteen osaan jaettuun sopimustietokantaan on talletettu 1) kaikki YK:n puitteissa solmitut monenkeskiset sopimukset. Tietokannasta löytyy myös 2) Kansainliiton aikaisia sopimuksia. Tietokanta sisältää tietoa sopimusten allekirjoitustilanteesta, ratifioinnista sekä valtioiden jättämistä varaumista jne. Sopimukset on jaoteltu temaattisesti otsikoiden alle, ja tietokannassa ovat listattuina myös kaikki sopimuksiin kuuluvat lisäpöytäkirjat. Tästä tietokannasta löytyvät esimerkiksi kaikki keskeiset ihmisoikeuksiin, aseidenriisuntaan ja ympäristöön liittyvät sopimukset.

YK:n virallinen lehti

YK:n viralliseen lehteen kootaan ajantasaista tietoa YK:n toimielinten kokouksista, käsiteltävistä asioista ja asiakirjoista. Lehteen kootaan myös yhteenveto edellisen päivän kokouksista. Lehti on käyttökelpoinen sellaisille tiedonhakijoille, jotka jo jonkin verran tuntevat YK-järjestelmää ja sen asiakirjojen dokumentointia. Virallista lehteä julkaistaan yleiskokouksen varsinaisen istuntokauden aikana (syyskuusta joulukuuhun) kaikilla kuudella virallisella kielellä. Muina aikoina lehteä julkaistaan englanniksi ja ranskaksi. Virallinen lehti kuuluu ODS:n haun piiriin. Oheinen linkki johtaa aina lehden uusimpaan englanninkielisen numeroon.

YK:n vuosikirjat (United Nations Juridical Yearbook)

YK:n vuosikirjat ovat helppokäyttöisiä lähdeteoksia, jotka kattavat erittäin monipuolisesti YK:n toiminnan tietyn vuoden aikana. Vuosikirjoihin on dokumentoitu mm. kaikki rauhanturvaoperaatiot, erityisjärjestöjen päätöslauselmat, kansainvälisten sopimusten tilanne kyseisenä vuonna sekä esimerkiksi kansainvälisten tuomioistuinten päätökset. Palvelussa voi tällä hetkellä tehdä hakuja vuosikirjoista 1963 - 2012, ja sivustoa päivitetään jatkuvasti. Vuosikirjojen rakenne on vuodesta toiseen sama. Palvelussa voi tehdä kolmenlaisia tekstihakuja: kaikkia vuosikirjoja, tiettyä vuotta tai tiettyä vuosikirjan lukua koskien.

YK:n valokuvapalvelu

YK:lla on laajan asiakirjapalvelun lisäksi myös valokuvapalvelu, joka kattaa noin 800 000 valokuvaa aina 1940-luvulta saakka. Valokuvapalvelun tarkoituksena on tuottaa kuvia median, hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön sekä tutkijoiden että järjestöjen tarpeisiin. Valokuvista on pyynnöstä saatavilla korkearesoluutioversioita. Palvelun sivuilta löytyy hyvät käyttöohjeet. Kuvia voi selata hakusanojen avulla ja osa niistä on jaoteltu myös temaattisesti.

YK:n valokuvapalvelun valokuvat ovat esillä myös yhteisöpalvelu Flickrissä.

Dag Hammarskjöld -kirjasto

Dag Hammarskjöld -kirjasto perustettiin vuonna 1961. Kirjaston tilat sijaitsevat aivan YK:n päämajan vieressä New Yorkissa. Kirjaston ensisijainen tehtävä on tukea jäsenvaltioiden delegaatioiden, sihteeristön ja kaikkien muiden YK-järjestelmässä virallisesti toimivien tahojen työtä. Kirjastopalvelujen lisäksi kirjasto ylläpitää arkistoja. Kirjaston verkkosivuilta pääsee käsiksi monenlaiseen valmiiksi jaoteltuun tietoon, esimerkiksi temaattisesti ja käyttäjäkohtaisesti jaoteltuihin YK:n julkaisuihin, YK:n virstanpylväisiin tai vaikkapa kaikkien jäsenmaiden YK:n keskeisinä merkkipäivinä pitämiin juhlapuheisiin.

UNBISNET (United Nations Bibliographic Information System)

UNBISNET-järjestelmästä voi hakea YK-asiakirjoja hyvin monella tavalla ja tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtaisesti. Kirjaston ylläpitämä tietojärjestelmä kattaa asiakirjat vuodesta 1979 alkaen, mutta vanhempia asiakirjoja lisätään järjestelmään jatkuvasti. UNBISNET toimii englanniksi, mutta asiakirjoja voi hakea kaikilla kuudella virallisella kielellä. Järjestelmästä voi hakea verrattain helposti esimerkiksi äänestyspöytäkirjoja ja jäsenvaltioiden eri päätoimielimissä pitämiä puheita.

UN Pulse

Dag Hammarskjöld -kirjaston tarjoama palvelu päivittää tietoa verkossa vastikään julkaistuista YK-asiakirjoista. Palvelussa julkaistaan keskimäärin 40 päivitystä kuukaudessa. Päivityksiä voi selata myös temaattisesti jaoteltuina. Palvelun voi tilata RSS-syötteenä.

UNData

UNData on palvelu, joka kokoaa yhteen erilaiset YK:n tilastolliset tietokannat. Palveluun on koottu mm. 14 tietokannan tiedot viimeisten 60 vuoden ajalta. Tietoa löytyy monia jäsenvaltioita koskien monista eri aiheista, kuten väestöstä, teollisuudesta ja kaupasta. Palvelu on avattu helmikuussa 2008.


Päivitetty viimeksi: 10.4.2017