Uutiset

Vuoden 2007 nuorisodelegaatti Eekku Aromaa piti Suomen valtuuskunnan puheenvuoron yleiskokouksen kolmannessa komiteassa 9. lokakuuta. Kolmannessa komiteassa käsitellään sosiaalisia, humanitaarisia ja kulttuurikysymyksiä. Eekku pitää New Yorkin matkansa aikana blogia, josta voi lukea kuulumisia yleiskokouksesta. Lue lisää

Myanmarin (ent. Burma) väkivaltaista tilannetta on käsitelty YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Erikoisistunnossaan neuvosto paheksui vahvasti ja yksimielisesti sotilasjuntan väkivaltaisia toimenpiteitä aseettomia mielenosoittajia vastaan. Neuvosto kehottaa viranomaisia vapauttamaan kaikki poliittiset vangit oppositiojohtaja Aung San Suu Kyi mukaan luettuna. Lue lisää

Maailman ruokapäivä FAO:n organisoima tapahtuma, jota vietetään lokakuussa ympäri maailmaa. Suomessa päätapahtuma järjestetään Viikissä 12.10. Vuoden 2007 teema on Right to Food, Oikeus ruokaan. Aihetta käsittelevät seminaaripuheenvuoroissaan maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila sekä FAO:n asiantuntija Barbara Ekwall Right to Food-yksiköstä. Lue lisää

YK:n yleiskokous julisti kesäkuussa lokakuun toisen päivän kansainväliseksi väkivallattomuuden päiväksi. Päätöslauselmassaan yleiskokous kehottaa valtioita, YK:n alaisia järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä viettämään päivää ja muistuttamaan ihmisiä rauhan, suvaitsevaisuuden, ymmärryksen ja väkivallattomuuden merkityksestä. Lue lisää

Ongelmat oikeusjärjestelmässä hidastavat kehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista Afganistanissa. Oikeusjärjestelmää leimaa laajamittainen korruptio ja osaamisen puute. YK:n kehitysohjelman UNDP:n tilaama Afganistanin inhimillisen kehityksen raportti ehdottaa mallia, joka yhdistää moderniin oikeusjärjestelmään elementtejä perinteisestä järjestelmästä. Lue lisää

K:n aloitteesta on vietetty 11. heinäkuuta vuodesta 1989 alkaen maailman väestöpäivää. Väestöpäivän tarkoituksena on tuoda esille väestöön ja kehitykseen liittyvien kysymyksien haasteita ja niiden ratkaisujen tärkeyttä. 2000-luvulla väestöpäivän teemoina ovat olleet muun muassa nuoret, äitiyskuolemat ja sukupuolten tasa-arvo. Tämän vuoden teema on miesten osallistuminen naisten arkeen ja terveyteen Lue lisää

Perjantaina 21.9.2007 vietetään kansainvälistä rauhanpäivää. Päivän tarkoitus on olla maailmanlaajuinen, vuorokauden mittainen, tuli- ja hengähdystauko kaikesta maailmaa vaivaavasta pelosta ja epävarmuudesta. Lue lisää

YK:n turvallisuusneuvosto äänesti keskiviikkona ylivoimaisella enemmistöllä Nato-johtoisen rauhanturvaoperaation pidentämisestä Afganistanissa. Turvallisuusneuvoston 15 jäsenestä ainoastaan Venäjä pidättäytyi äänestämästä. Lue lisää

Suomi lisää kriisinhallinnan vastuuta Afganistanin ja Kosovon operaatioissa. Suomi selvittää mahdollisuutta vuorotella Ruotsin kanssa johtovastuusta alueellisissa jälleenrakennusryhmissä Pohjois-Afganistanissa. Lisäksi Suomi ottaa johtovaltiovastuun Kosovossa toimivan Nato-johtoisen KFOR-operaation keskisessä taisteluosastossa Lue lisää

YK:n yleiskokous hyväksyi 13.9. julistuksen, jossa linjataan maailman arviolta 370 miljoonan alkuperäiskansan edustajan oikeuksia sekä todettiin syrjintä lainvastaiseksi. Julistuksen hyväksymistä edelsi yli kahden vuosikymmenen keskustelu. Lue lisää

Sivut