Yleiskokous hyväksyi ihmisoikeusopetusta koskevan julistuksen

20.12.2011

YK:n yleiskokous on hyväksynyt historiallisen julistuksen ihmisoikeuksien opetuksesta.

Yleiskokous hyväksyi eilen pidetyssä istunnossaan julistuksen, jossa tunnustetaan yksilön oikeus ihmisoikeuksia koskevaan opetukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä muodolliseen ja epämuodolliseen opetukseen.

Julistuksessa eritellään paitsi se, mitä yksilön tulisi oppia ihmisoikeuksista, myös se, miten ja miksi ihmisoikeuksista tulee tietää. Julistuksen hyväksyminen merkitsee myös sitä, että niin opettajilla kuin poliitikoillakin on jatkossa mahdollisuus arvioida kansallisia toimintoja, lainsäädäntöä ja prioriteetteja suhteessa kansainvälisiin standardeihin.

Julistus toteaa, että "ihmisoikeusopetus on tärkeää ihmisoikeuksien maailmanlaajuisen kunnioittamisen, niiden noudattamisen ja yksilön vapauksien toteutumisen näkökulmasta." Näin YK näkee ihmisoikeuksia koskevan opetuksen jokaisen oikeutena ja vastuullisen maailmankansalaisuuden edellytyksenä.

Ihmisoikeusopetusta koskevaa julistusta on ollut mukana luonnostelemassa muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Julistuksen sisältöä on laadittu yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa vuodesta 2008.

Julistusteksti (englanniksi)


Julkaistu: 20.12.2011