Yleiskokous äänesti seksuaalivähemmistöjen suojelusta laittomilta teloituksilta

22.12.2010

YK:n yleiskokous hyväksyi tänään päätöslauselman laittomien teloitusten estämisestä ja tutkinnasta. Päätöslauselmassa korostetaan haavoittuvassa asemassa olevien vähemmistöjen erityissuojelua laittomilta teloituksilta.

Keskustelu seksuaalivähemmistöjen kuulumisesta tähän erityissuojelua vaativien vähemmistöjen ryhmään kiihtyi viime kuussa, kun maininta seksuaalivähemmistöistä poistettiin komissiotasolla. Lähinnä arabimaiden ajama muutos jakoi mielipiteitä, ja länsimaat vastustivat sitä.

Kannanottoteksti sisältää maininnat rotuun, kansallisuuteen, etniseen alkuperään, uskontoon ja kieleen liittyvistä vähemmistöistä. Maininta seksuaalivähemmistöjen haavoittuvuudesta lisättiin vuonna 2002. Kaiken kaikkiaan 76 maassa homoseksuaalisuus on kuitenkin rikos, mikä erityiskohtelua puolustavien mielestä asettaa vähemmistön haavoittuvaan asemaan laittomien teloitusten osalta.

Nyt seksuaalivähemmistöjen oikeudesta erityissuojeluun laittomilta teloituksilta suuntautumisensa vuoksi pidettiin äänestys, ja esitys hyväksyttiin äänin 93 puolesta, 55 vastaan ja 27 pidättäytynyttä.

Päätös palauttaa maininnan kannanottotekstiin. Vaikka yleiskokouksen äänestykset eivät ole jäsenmaita laillisesti sitovia, ne ilmentävät kansainvälisen yhteisön yleistä mielipidettä ja ohjaavat rutiinikannanottoja.

Itse päätöslauselma laajemmasta laittomien teloitusten estämisestä hyväksyttiin erillisäänestyksen jälkeen äänin 122 puolesta, 1 vastaan ja 62 pidättäytynyttä.


Julkaistu: 22.12.2010