YK:n nuoriso-ohjelma julkaisi raportin Nuoret ja ilmastonmuutos

20.12.2010

YK:n nuoriso-ohjelma julkaisi osana meneillään olevaa kansainvälistä nuorten vuotta raportin World youth report: Youth & the climate change - Nuoret ja ilmastonmuutos. Raportti selvittää nuorten paikkaa ilmastonmuutoksen ehkäisyssä, ja kysyy, miten nuoret sekä yksilöinä että yhteisöinä voisivat osallistua ilmastoasioita koskevien päätösten tekemiseen.

Raportin on tarkoitus ohjeistaa ja kouluttaa nuorisojärjestöjä, jotta ne voisivat toimia tehokkaammin ja vakuuttavammin ilmastoa koskevissa asioissa. Koulutus on tunnustettu elintärkeäksi työkaluksi kasvattaa ympäristötietoisuutta, ja julkaisu korostaakin sen tärkeyttä muun muassa ympäristöystävällisten työmarkkinoiden kehittämisessä.

Lisäksi Nuoret ja ilmastonmuutos esittelee jo olemassa olevia nuorisoliikkeitä ja aloitteita, jotka pyrkivät saamaan nuorten äänen kuuluviin. Nämä organisaatiot tekevät esimerkillistä työtä edustaessaan nuoria, sillä suuren enemmistön maailman nuorista tiedetään vaativan päättäjiä tiukentamaan toimia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Raportti alleviivaa myös nuorten roolia muuttuvan ilmaston seurauksien kantajana ja perustelee muun muassa siksi vaatimuksia nuorten integroimisesta ilmastopäätöksentekoon.

Linkki englanninkieliseen raporttiin: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/WYR2010Final online version.pdf


Julkaistu: 20.12.2010