YK:n alueellinen tiedotuskeskus etsii kahta suomenkielistä harjoittelijaa

YK:n alueellinen tiedotuskeskus UNRIC Brysselissä etsii kahta suomenkielistä harjoittelijaa kahdelle 6 kuukauden harjoittelujaksolle alkaen 1.3.2009 ja 1.9.2009. Lyhyemmistä jaksoista on neuvoteltava.

Harjoittelijalle soveltuvia opiskelualoja ovat viestintä, tiedotusoppi, kansainväliset suhteet, kauppatiede, valtio-oppi sekä kääntäminen ja tulkkaus. Harjoittelijalta edellytetään erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa sekä sujuvaa kynää. Aiempi kokemus viestinnän tai tiedottamisen parissa on etu. Muiden länsieurooppalaisten kielien ja/tai pohjoismaisten kielten osaaminen katsotaan myös eduksi.

Harjoittelija osallistuu täysipainoisesti tiedotuskeskuksen työhön. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat suomalaisten tiedotusvälineiden päivittäinen seuranta, suomenkielisen YK-materiaalin tuottaminen ja kääntäminen, verkkosivujen päivittäminen, yhteydenpito eri yhteistyötahoihin sekä itsenäinen projekti.

UNRIC:lla ei ole mahdollisuutta maksaa palkkaa harjoittelusta. Harjoittelijan on huolehdittava itse myös asumis-, matka- ja elinkustannuksistaan. Harjoittelua varten on mahdollista hakea itsenäisesti CIMO:n apurahaa (harjoittelu kansainvälisissä organisaatioissa) tai Erasmus-työharjoitteluun kuuluvaa apurahaa. CIMO:n apurahan suuruus on 500 €/kk. Erasmus-apurahan suuruus riippuu yliopistosta.

Harjoittelupaikkahakemus ja ansioluettelo (englanniksi) lähetetään viimeistään keskiviikkona 10.12.2008 alla olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse dahlvik@unric.org

Åsa Dahlvik
United Nations Regional Information Center, Nordic desk
Rue de la Loi 155
1040 Brussels
Belgium

Lisätietoja:
Åsa Dahlvik +32 2 788 8465, dahlvik@unric.org
Katariina Juvonen +32 2 788 8488, juvonen@unric.org.

 


Julkaistu: 18.11.2008