slogan.png

YK-liiton uusi slogan

YK-liitolle uusi strategia

YK-liitto on saanut uuden toimintastrategian vuosile 2017-2020.

Liiton vuosikokouksen hyväksymän strategian mukainen, liiton toimintaa jatkossa kuvaava slogan kuuluu: Yhteistyöllä vahva YK ja kestävä tulevaisuus.

Sloganiin on vangittu uuden toimintastrategian henki ja tavoitteet. Tulevien vuosien strategiset tavoitteet jakaantuvat seuraavien otsikoiden alle: 1) vaikuttava YK Suomessa, 2) vaikuttava Suomi YK:ssa sekä 3) vaikuttava YK-liitto Suomessa ja kansainvälisesti.

Uutta strategiassa on myös se, että YK-liitto keskittyy jatkossa entistä voimakkaammin vaikuttamistoimintaan ja kehittää järjestön vaikuttajaverkostoa. Liiton tuleva kuvaus kuuluukin: "Suomen YK-liitto on YK-teemoihin keskittyvä kansalaisjärjestö. Liitto edistää laajapohjaisen vaikuttajaverkostonsa avulla kansainvälistä järjestelmää, jossa ketään ei jätetä." Tavoitteena on luoda niinikään erityinen 'YK:n ystävät' -verkosto, jossa myös yksityishenkilöt voivat jatkossa toimia entistä paremmin YK:n ja YK-liiton tavoitteiden edistämiseksi omissa viiteryhmissään. Lisäksi liiton toiminnan kohderyhmiä on tarkennettu ja toimintoja linjattu niiden mukaisesti.

YK-liiton toimintaa ohjaavat jatkossa arvot, joissa näkyvät erityisesti kestävän kehityksen agendan 'ketään ei jätetä' -periaatete sekä jäsenjärjestöjen vahva läsnäolo liiton vaikuttamistoiminnassa. YK-liiton toiminta on lisäksi avointa, keskustelevaa ja läpinäkyvää.

 

Aiheet:


Julkaistu: 8.12.2016