UNRIC hakee suomenkielistä harjoittelijaa

YK:n alueellinen tiedotuskeskus UNRIC etsii harjoittelijaa 1.2.2017 alkaen. Harjoittelun kesto on 5-6 kuukautta. Soveltuvia aloja ovat viestintä, tiedotusoppi, kansainväliset suhteet, kauppatiede, valtio-oppi sekä kääntäminen ja tulkkaus.

Harjoittelijalta edellytetään erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa, muiden länsieurooppalaisten kielien ja/tai pohjoismaisten kielten osaaminen katsotaan eduksi.

Harjoittelija osallistuu täysipainoisesti tiedotuskeskuksen työhön. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat suomenkielisen YK-materiaalin tuottaminen ja kääntäminen tiedotuskeskuksen nettisivuille, suomalaisten tiedotusvälineiden päivittäinen seuranta, sosiaalisen median päivittäminen, raportointi kansainvälisen politiikan keskeisistä tapahtumista, yhteydenpito eri yhteistyötahoihin sekä itsenäiset projektit.

UNRICilla ei ole mahdollisuutta maksaa palkkaa harjoittelusta. Harjoittelijan on huolehdittava itse myös asumis-, matka- ja elinkustannuksistaan. Harjoittelua varten on mahdollista hakea itsenäisesti apurahaa, esimerkiksi Erasmus-apurahaa omasta korkeakoulusta.

Englanninkieliset hakemukset ja CV:t lähetetään mieluiten sähköisenä osoitteeseen nordic@unric.org viimeistään 10.11.2016 tai postitse osoitteeseen:

Petra Hongell
United Nations Regional Information Center, Nordic desk
Residence Palace
Rue de la Loi 155
1040 Brussels
Belgium

Lisätietoja:

UN Nordic, nordic@unric.org

Petra Hongell, hongell@unric.org

Árni Snaevarr, snaevarr@unric.org

i Iiris André, andre@unric.org

Aiheet:


Julkaistu: 3.11.2016