Turvallisuusneuvoston suojeltava siviilejä nykyistä paremmin

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillay vaati turvallisuusneuvostolta siviilien parempaa suojelua aseellisissa konflikteissa, joissa rankaisemattomuus vallitsee - esimerkiksi Gazassa, Darfurissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Afganistanissa. 

"Jotta siviilien suojelu olisi tehokasta, neuvoston tulee työskennellä johdonmukaisesti varmistaakseen, että sotarikosten tekijät, ihmisyyttä vastaan rikkovat ja muut ihmisoikeuksia polkevat joutuvat toimistaan vastuuteen", totesi ihmisoikeusvaltuutettu lausunnossaan. 

"Sotarikostuomioistuinten perustaminen esimerkiksi entiseen Jugoslaviaan ja Ruandaan, kuten myös tiettyjen asioiden käsittely Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, on auttanut vahvistamaan viestiä siitä, että rankaisemattomuutta ei hyväksytä." Lisäksi Pillay korosti rankaisemattomuuden ihmisoikeuksia ja rauhaa murentavaa vaikutusta, johon on kiinnitetty erityistä huomiota Gazan viimetalvista konfliktia käsittelevässä YK:n tiedonhakumission raportissa. 

Ihmisoikeusneuvosto aloitti keskustelut siviilien suojelemisesta 11.11.2009. Istunnon aluksi hyväksyttiin yksimielisesti päätöslauselma, jossa neuvosto vahvistaa oman halukkuutensa puuttua tapauksiin, joissa siviiliväestöä uhataan tarkoituksellisesti tai humanitaarisen avun toimittaminen estetään. Päätöslauselmassa vaadittiin rankaisemattomuuden loppua, ja todettiin, että siviiliväestö maksaa hengellään suurimman hinnan asellisissa konflikteissa. 

Pääsihteeri Ban Ki-moonin mukaan ihmisoikeusneuvostolla, jäsenmailla ja koko YK:lla on edessään viisi avainhaastetta.

  1. Kaikkien osapuolien tulee sitoutua vahvemmin kansainvälisen oikeuden säädöksiin, kuten takaamalla pääsy konfliktialueille.
  2. Kaikkien osapuolien tulee olla johdonmukaisemmin yhteyttä ei-valtiollisiin aseellisiin ryhmiin varmistaakseen heidän sitoumuksensa ja pääsyn siviiliväestön luokse.  
  3. Rauhanturvaoperaatioille tulee antaa paremmat valmiudet turvata tehokkaammin, jotta alueet säilyvät siviileille turvallisina.
  4. Sotarikosten, ihmisoikeusrikkomusten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tekijät tulee saattaa vastuusteen teoistaan entistä paremmin.

Humanitaaristen asioiden alipääsihteerin John Holmesin mukaan yhteistyö ei-valtiollisten, aseellisten ryhmien kanssa on oleellista. Vaikka kuinka ryhmien usein veriset, siviilien henkiä vaativat teot tuomittaisiin, on humanitaarisen oikeuden näkökulmasta kriittisen tärkeää, että avustusorganisaatiot voivat riittävän joustavasti tehdä yhteistyötä ryhmien kanssa. 

Ihmisoikeusvaltuutettu Pillayn lausunnossa tehtiin useita viittauksia YK:n Gazassa toteuttamaan tiedonhakumissioon, jota johti Richard Goldstone, entisen Jugoslavian ja Ruandan sotarikostuomioistuinten aiempi syyttäjä. Pääsihteeri on toimittanut raportin ihmisoikeusneuvostolle, ja raportissa esitetään todisteita sekä Israelin että palestiinalaisten tekemistä sotarikoksista viime joulu- ja tammikuun aikana. 

"Niin kauan kun merkittäviä askeleita ei oteta rankaisemattomuuden lopettamiseksi, rauha ja turvallisuus ovat vain häilyviä käsitteitä kaikille alueella asuville ihmisille", Pillay jatkoi. Hän kehotti neuvostoa tarkastelemaan raportin suosituksia tarkkaan ja varmistamaan, että kaikki rikosten tekijät saatetaan vastuuseen teoistaan siten, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan rauhanrakennusprosessissa. 

Afganistanissa siviilit ovat jatkuvasti jääneet ristituleen, kuten viimeaikainen hyökkäys YK:n vierastaloon Kabulissa osoitti. "Siviiliuhrien määrä kasvaa. Joka vuosi satoja kuolee hallituksenvastaisten, hallituksen sekä kansainvälisten joukkojen toimesta, sekä ilmaiskuissa että maahyökkäyksissä.  

Puheenvuorossa esiin nostetut maaesimerkit muistuttavat linjausten ja käytännön välisestä erosta. "Tämän eron kurominen umpeen vaatii nykyistä suurempaa sitoutumista kansainväliseen oikeuteen ja sen toimeenpanemiseen kaikilta osapuolilta", Pillay totesi puheenvuoronsa lopuksi. Kaikkia tulee kohdella samojen standardien mukaisesti.

Uutinen englanniksi:

Council must do more to protect civilians in armed conflict

Lue lisää:

Raportti Gazan alueella tehdystä tiedonhakumissiosta (pdf)


Julkaistu: 12.11.2009