Suositut lapsen oikeuksien opinnot käynnistyvät jälleen tammikuussa

Lapsen oikeudet -opinnot (25 op) on monitieteinen perusopintotasoinen opintopaketti, joka tarjoaa teoreettisen viitekehyksen sekä välineitä lapsen oikeuksien arkipäivän sovellutuksiin.

Lapsen oikeudet -opinnot sopivat kaikille aihepiiristä kiinnostuneille
ja lasten parissa eri ammateissa työskenteleville ja alan
opiskelijoille.

Opintojen eri tieteenalojen (oikeustiede, sosiaalityö, kasvatustiede, kehitysmaatutkimus) näkökulmien tarkoituksena on hahmottaa lapsen oikeuksiin liittyvää ongelmakenttää monipuolisesti useiden tutkimustraditioiden valossa.

Opinnot koostuvat Johdatus lapsen oikeuksiin (6 op) -opintojakson lisäksi kansallisesta osiosta (9 op) ja kansainvälisestä osiosta (10 op). Lapsen oikeudet -opinnoista ei toistaiseksi anneta yleisarvosanaa. Opinnoissa voi osallistua joko yksittäisille jaksoille tai suorittaa kokonaisuuden.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö, joka on opiskelijan tukena opintojen ajan. Esim. luentokalvot löytyvät kurssisivuilta ja tehtävät palautetaan oppimisympäristön kautta. Oppimisympäristöön pääsy edellyttää rekisteröitymistä avoimen yliopiston verkkopalvelun käyttäjäksi. Ohje verkko-oppimisympäristöön kirjautumiseen jaetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Ensimmäinen osio Johdatus Lapsen oikeuksiin käynnistyy maanantaina 19.1. 2009 (luennot ma ja ke 19.1.-11.2.09 klo 17-19.30).

Ilmoittautuminen on alkanut ja auki ensimmäisen luennon alkuun asti.


Lisätietoa opinnoista ja ohjeet ilmoittautumiseen


Julkaistu: 16.12.2008