img_1369.jpg

Kuva: Eeva Hurmalainen / Suomen YK-liitto

Suomen YK-liitto matkalla neuvoa-antavaan asemaan ECOSOC:ssa

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ECOSOC:n alainen kansalaisjärjestökomitea käsitteli Suomen YK-liiton hakemuksen 22.5. pidetyssä kokouksessaan ja päätti suositella erityisen konsultatiivisen aseman (special consultative status) myöntämistä Suomen YK-liitolle.

Seuraavaksi kansalaisjärjestökomitean suositus kirjataan raporttiin, joka hyväksytään komitean päätösistunnossa 7. kesäkuuta. Tämän jälkeen raportti viedään vielä ECOSOC:n varsinaisen istunnon hyväksyttäväksi heinäkuussa. Viimeinen vaihe on lähinnä muodollisuus, ECOSOC:ssa raportti huomioidaan ja kirjataan virallisesti käsitellyksi.

Käytännössä ratkaisevinta oli 22.5. tehty myönteinen päätös, ja YK-liiton konsultatiivisen aseman vahvistuminen on vain ajan kysymys.

ECOSOC:n kansalaisjärjestökomitean (Committee on Non-Governmental Organisations, CNGO) tehtävä on tarkastella ECOSOC:n ja kansalaisjärjestöjen välisiä yhteyksiä. Komitea muun muassa käsittelee konsultatiivista asemaa tavoittelevien järjestöjen hakemukset ja antaa asiasta talous- ja sosiaalineuvostolle suosituksensa. Nykyisin komitean jäseninä on 11 jäsenmaata, kustakin YK:n maaryhmästä tietty määrä.

Suomen YK-liitolla on jo YK-liittojen yhteisen kattojärjestön (World Federation of United Nations associations, WFUNA) kautta yleinen konsultatiivinen asema ECOSOC:ssa sekä kumppanuusasema DPI:n toiminnassa. Neuvoa-antavassa asemassa on kolme erilaista jäsenyysluokkaa: yleinen konsultatiivinen asema, erityinen konsultatiivinen asema sekä niin sanottu rosteri-asema. ECOSOC on myöntänyt konsultatiivisen aseman yli 3000 kansalaisjärjestölle (yleinen asema 144 järjestöä, erityinen asema 2408 järjestöä, ja niin sanotussa rosterissa 984 järjestöä). Konsultatiivisen aseman omaavat järjestöt voivat pääsääntöisesti osallistua kansainvälisiin YK-konferensseihin sekä niitä valmisteleviin kokouksiin. Aseman omaavat järjestöt voivat myös edustautua YK-järjestelmässä.

Lue lisää kansalaisjärjestöjen edustautumisesta ECOSOC:ssa (YK.fi)

Lue lisää yleistä tietoa ECOSOC:sta (YK:n viralliset sivut)

Lista kaikista kansalaisjärjestöistä, joilla on ECOSO:ssa konsultatiivinen asema (tilanne marraskuussa 2011)


Julkaistu: 28.5.2013