Seminaari: EU:n, ETYJ:n ja YK:n rooli rauhanrakentajina

Seminaari YK:n, EU:n ja ETYJ:n
toimintamahdollisuuksista konfliktien ennaltaehkäisemisessä sekä rauhanrakentamisessa kokosi Finlandia-talolle Helsinkiin 25.11.2008 suuren osallistujajoukon ja useita nimekkäitä puhujia.

Avauspuheenvuorossaan Suomen YK-liiton puheenjohtaja Jutta
Urpilainen korosti, että kansainvälisen turvallisuuspolitiikan tärkein
keino on siviilikeinojen kehittäminen konfliktien synnyn
ennaltaehkäisemiseksi. "Ilman kehitystä ei voi olla turvallisuutta,
ilman turvallisuutta ei voi olla kehitystä, ja kumpikaan näistä ei
toteudu, ellei ihmisoikeuksia kunnioiteta", Urpilainen totesi puheensa
alussa siteeraten YK:n edellistä pääsihteeriä Kofi Annania. 

Ulkoministeri Alexander Stubb esitteli puheenvuorossaan useita samoja näkökohtia kuin muutama päivä aikaisemmin Lontoossa pitämässään puheessa. Stubb nosti esiin huomioita taloudesta, politiikasta ja globaalihallinnosta. "YK:lla ei ole enää sitä rauhanturvaamisen ja rauhanrakentamisen monopoliasema, mikä sillä oli 1990-luvun alkupuolella", Stubb totesi. Hän ihmetteli, miksi seminaarissa ei käsitelty Natoa rauhantoimijana. "Nato oli yksi kylmän sodan voittajista ilman, että se ampui yhtäkään laukausta." Stubb kuvasi Natoa läntisten demokratioiden liitoksi, jossa on edustettuna 95 % EU:n väestöstä.

EU:a Stubb piti maailman onnistuneimpana rauhanprojektina, ja YK:ta maailman onnistuneimpana globaalina rauhanrakentajana, mutta toimijana jälkimmäisen tulisi uudistua. Seitsemästä, keskeisestä kansainvälisestä instituutiosta vain kaksi ovat onnistuneet uudistumaan, ja näitä ovat Stubbin mukaan Nato ja EU. Epäonnistujien listalla ovat YK, ETYJ, Maailmanpankki, WTO sekä IMF.

Kansallisvaltiokeskeinen ajattelu ei auta yhteisten ongelmien ratkaisemisessa, Stubbin mukaan niin sanottu "G-vastaus" ongelmiin ei riitä. Kansallisvaltioiden G-7, G8 tai G-20 -ryhmittymät eivät pysty tarjoamaan globaaleja ratkaisuja, tarvitaan instituutioita.  

Seminaarin osana järjestettiin myös paneelikeskustelu, jota veti amanuenssi Unto Vesa rauhan ja konfliktintutkimuslaitos TAPRI:sta. Paneelissa asiantuntijat esittelivät kokemuksiaan ja näkemyksiään erilaisilla konfliktialueilla tai konfliktin eri vaiheissa toimimisesta. Arvokkaita puheenvuoroja käyttivät Pekka Haavisto, Antti Pentikäinen, Stiina Rajala, Kai Sauer ja Helena Ranta.

Lisätietoa:

Ulkoministeri Stubbin 20.11.2008 Lontoossa pitämä puhe

 


Julkaistu: 25.11.2008