kestavan_kehityksen_viikko_fb-kuva-2.png

Kestävän kehityksen viikko 2017

Osallistu kestävän kehityksen viikkoon!

Euroopan kestävän kehityksen viikko (European Sustainable Development Week eli ESDW) järjestetään jälleen 30.5.-5.6.2017.

Kyseessä on koko Euroopan laajuinen aloite, jolla edistetään ja tehdään näkyväksi kestävän kehityksen hankkeita ja projekteja. Suomi on nyt mukana kolmatta kertaa. Vuonna 2016 tavoitettiin kestävän kehityksen viikon merkeissä 200 000 kontaktia.

Viikon teema on tänä vuonna Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030, jota kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset (SITOUMUS2050.fi) toteuttavat käytännössä.

Miten osallistua?

1. Ole mukana #ESDW –somevyörytyksessä, kerro sitoumuksestasi ja osallista muita

2. Kirjaa oma tapahtumasi tai projektisi mukaan Euroopan kestävän kehityksen viikolle osoitteessa http://www.esdw.eu/country/finland/

Tee näin:

Ennen 30.5: Muistuta kestävän kehityksen viikon ajankohdasta ja kerro mikä viikko on – haasta keskustelijoita mukaan ja pyydä mukaan jakamaan viestejä

30.5.-5.6.: Räjäytä some. Ole aktiivinen keskustelija kaikissa kanavissanne, kerro sitoumustyöstä, haasta uusia tahoja ja verkostoja mukaan tunnuksilla #sitoumus2050, #Agenda2030, #esdw

6.6. alkaen: Kerro kuluneesta viikosta monipuolisesti, jatka keskustelua #Sitoumus2050 –tunnisteen alla.

Somevyörytys 30.5.-5.6, toimi näin:

Viestin kohdentaminen, kaksi vaihtoehtoa, joista voit valita(tai sitten valitse molemmat!)

#Sitoumus2050: Tuo esiin oma sitoumuksesi ja haasta organisaatiot tekemään oma toimenpidesitoumus www.sitoumus2050.fi -sivuston kautta

#ESDW (+ #Sitoumus2050): Kerro meneillään olevasta Euroopan kestävän kehityksen viikosta ja siitä miten te olette mukana. Ohjaa tutustumaan sitoumustyöhön ja haasta organisaatiot tekemään oma toimenpidesitoumus.

Täältä voit lisätä ESDW-tunnuksen sosiaalisen median profiilikuviisi ja lisätä viikon tunnettavuutta: https://twibbon.com/Support/esdw-support-campaign

Suomen YK-liiton jäsenjärjestöt  ovat tehneet jo kuusi kestävän kehityksen toimenpidesitoumusta (Sitoumus 2050):

Akava, Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto SAK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Kestävää kehitystä työpaikoille (SAK, STTK ja Akava yhdessä). Palkansaajakeskusjärjestöjen toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat jäsenten hyvinvoinnin turvaaminen, työelämän oikeuksien ja oikeudenmukaisen tulonjaon varmistaminen, organisaatioiden tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen, yhteiskuntavastuun vahvistaminen, jäsenten osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan ja vahva jäsendemokratia, jotka kaikki osaltaan edistävät Sitoumus2050 tavoitteita.

Kansan Sivistystyön liitto KSL

Teemme Kestävän kehityksen ohjelman osaksi toimintajärjestelmää. KSL-opintokeskuksessa kehitetään kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja tehdään vuoden 2016 aikana Kestävän kehityksen ohjelma, jossa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet ekologiselle, sosiaaliselle, taloudelliselle ja kulttuuriselle kestävälle kehitykselle oppilaitoksessamme. Tavoitteille asetetaan myös mittarit, joita seurataan. Kestävän kehityksen ohjelma tulee osaksi toimintajärjestelmää.

Marttaliitto

Marttaliitto sitoutuu kiinnittämään ihmisen huomiota kulutustottumuksiinsa, sekä kannustaa tekemään helppoja ympäristölle ja kukkarolle hyvää tekeviä muutoksia Ekokoti-verkko-opintojen avulla. Verkko-opinnot ovat uusi toimintamalli jakaa tietoa ympäristömyönteisistä valinnoista järjestön jäsenille.

Suomen Kansanopistoyhdistys - (tehnyt yhdessä: Vapaa SIvistystyö ry, Kansalaisopistojen Liitto, Suomen Kansanopistoyhdistys, Bildningsalliansen)

Tavoite 1: Kestävä kehitys on keskeinen osa vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintajärjestelmää.

Tavoite 2: Kestävä kehitys on keskeinen osa vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaa.

Suomen YK-nuoret (ent. Suomen nuorten ja opiskelijain YK-liitto SYKLI)

Nuoret kestävän kehityksen toimijoiksi - Suomen YK-nuoret antaa nuorille mahdollisuuden oppia lisää kestävän kehityksen tavoitteista ja haastaa nuoria tekemään oman sitoumuksensa, jotta tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.

Svensk Ungdom

Svensk Ungdoms hållbarhetslöfte. Svensk Ungdom strävar efter att vår verksamhet och politik är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Vi förbinder oss till att jobba för att alla ska ha lika möjligheter i samhället oberoende av bakgrund. Vi jobbar för mänskliga rättigheter, en miljövänlig politik, för jämlik utbildning och för ett välmående samhälle där det alltid lönar sig att jobba och inkomstskillnaderna minskar.

Suomen YK-liitto on sitoutunut yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa. Lue YK-liiton kestävän kehityksen toimenpidesitoumus täällä.


Julkaistu: 22.5.2017