Nuorten ja opiskelijoiden YK-päivillä polttavaa puhetta yli sadan osallistujan kesken

Nuorten ja opiskelijoiden YK-päivät järjestettiin 13.-14.11.2009 Jyväskylässä. Tapahtuma keräsi noin 100 osallistujaa ympäri Suomen. Ohjelmassa käsiteltiin perinteisten työelämäosion ja YK-nuorisodelegaatin lisäksi naisten asemaa ja roolia konflikteissa sekä luonnonvaroja sovinnon mahdollistajana ja estäjänä. Työelämäosiossa painotettiin tänä vuonna opintojen aikaista harjoittelua. 

YK-päivien tarkoituksena on aktivoida YK-teemojen konkareiden lisäksi
myös niitä nuoria ja opiskelijoita, joilla ei välttämättä ole lainkaan
aiempaa kokemusta käsitellyistä aiheista, mutta mielenkiintoa ja halua
oppia uutta. Saadusta palautteesta kävi selvästi ilmi, että osallistujilla on osittain erilaisia toiveita, mielikuvia ja ennakkokäsityksiä ohjelman sisällön suhteen, mikä luonnollisesti vaikuttaa myös osallistujien tyytyväisyyteen.

Työelämäosiossa erilaisissa YK-tehtävissä olleet Antti Mäntymaa, Mirka Honko sekä
Annariikka Marttinen kertoivat omista kokemuksistaan WFP:llä, ILO:lla
ja UNHCR:lla.

YK-liiton työntekijät Tuija Sarvi ja Paula Havu esittelivät sisältöseminaarin alussa sovittelun käsitettä, sovittelun teemavuotta sekä YK:ta rauhantoimijana. Keskeinen ajatus sovittelussa on yhteisön pyrkimys siirtyä menneisyyden jakolinjojen yli kohti yhteistä tulevaisuutta. YK:n tavoitteena on estää erimielisyyksien kehittyminen aseellisiksi konflikteiksi, ja käytettävissä olevassa keinovalikoimassa ovat muun muassa ehkäisevä diplomatia, aseidenriisunta ja erilaiset pakotteet.

Naisista, rauhasta ja turvallisuudesta alusti erikoistutkija Pirjo Jukarainen Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksesta TAPRI:sta. Alustuksessa heräteltiin kuulijoita tarkastelemaan tasa-arvokysymyksiä erityisesti liittyen YK:n turvallisuusneuvoston antamiin päätöslauselmiin.

Luonnonvaroista sovinnon mahdollistajana ja estäjänä alusti TAPRI:n tutkija Teemu Palosaari. Alustuksessa tarkasteltiin muun muassa luonnonvarakysymysten nostamista turvallisuuskysymykseksi poliittisella agendalla. 

Työpajoissa osallistujat saivat käsitellä pienemmissä ryhmissä naisia, rauhaa ja turvallisuutta sekä luonnonvaroja käsitteleviä kysymyksiä. 

Tämän vuoden YK-nuorisodelegaatti Matti Niemi kertoi kokemuksistaan YK:n yleiskokoukseen osallistumisesta. Nuorisopolitiikka ei ehkä ole kovin korkealla YK:n agendalla, ja sitä suuremmalla syyllä on tärkeää, että jäsenvaltiot itse pitävät asiaa esillä esimerkiksi lähettämällä yleiskokoukseen oman nuorisodelegaattinsa. 

YK-päivien ohjelma pyritään rakentamaan siten, että se palvelisi
mahdollisimman hyvin taustaltaan erilaisten osallistujien tarpeita. Osallistujien erilaiset taustat ovat suuri rikkaus, mutta asettavat tiettyjä haasteita ohjelman suunnittelulle. Jokin ohjelman osio saattaa vaikuttaa yhden osallistujan mielestä pintapuoliselta ja helpolta, mutta tuntua toisesta taas mielenkiintoiselta ja haastavalta. Kehitämme tapahtumaa eteenpäin saamamme palautteen perusteella. 

Tapahtumassa pidetyt alustukset, jaettu materiaali sekä yhteenveto saadusta palautteesta julkaistaan verkossa, YK-päivien omalla sivulla YK-liiton tapahtumakalenterissa. 

Aiheet:


Julkaistu: 17.11.2009