Kansainvälinen ihmisoikeuksien päivä 10.12.

10.12.2010

YK-liittojen maailmanjärjestön WFUNAn pääsihteeri Bonian Golmohammadi korostaa tänään 10.12. vietettävän kansainvälisen ihmisoikeuksien päivän viestissään kuluvan vuoden positiivista kehitystä ja kansalaisjärjestöjen roolia ihmisoikeuksien maailmanlaajuisessa edistämisessä. Ihmisoikeuksien edistäminen on Golmohammadin mukaan edelleen strategisen kehitystyön ydin.

YK:n ihmisoikeuskomission neljä vuotta sitten korvannut ihmisoikeusneuvosto on edistynyt tavoitteissaan tavanomaisesta päätöksenteon vaikeudesta huolimatta, ja se on saanut aikaan 71 päätöstä, joista 52 saavutettiin konsensuksella ja 19 äänestyksellä. Kun neuvoston ensimmäiset viisi vuotta tulevat kesäkuussa 2011 täyteen, sen kehittämistä on tarkoitus jatkaa tänä vuonna aloitetun viisivuotisselonteon arvioiden perusteella.

Yksi vuoden merkkipaaluista on naisiin kohdistuvaan syrjintään keskittyvän UN Womenin perustaminen. Uusi toimielin ajaa samalla neljännen ja viidennen vuosituhattavoitteen toteutumista eli lapsikuolleisuuden vähentämistä ja odottavien äitien terveydentilan parantamista.

Tänä vuonna perustettiin myös uusi rauhanomaisen poliittisen toiminnan valtuutetun toimi, joka on lähes 20 vuoden tauon jälkeen ensimmäinen kansalaisoikeuksiin keskittyvä elin.

Tietoisuutta ihmisoikeuksia valvovista ja edistävistä tahoista pyritään parantamaan. Ihmisoikeusneuvoston on tarkoitus vuonna 2011 aloittaa yleismaailmallisesta ihmisoikeuksien julistuksesta tiedottava ohjelma, jotta kansainvälinen yhteisö voisi tehostaa ihmisoikeuskasvatusta ja -tiedotusta.


Katso myös: Selonteko YK:n ihmisoikeusneuvostosta avaa mahdollisuuksia toiminnan parantamiseen


Julkaistu: 10.12.2010