Kalle Könkkölä ehdolla YK:n vammaiskysymysten erityisraportoijaksi

Suomi on esittänyt Kalle Könkkölää YK:n vammaiskysymyksiä hoitavaksi erityisraportoijaksi toimikaudelle 2009-2011. Erityisraportoijan tehtävänä on edistää ja valvoa vammaisten ihmisoikeuksien toteutumista. Suomen hallituksen esitys sisältää kuitenkin rahoitusvarauman, minkä johdosta Suomi etsii kansainvälistä yhteenliittymää osallistumaan erityisraportoijan tehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Toukokuussa 2008 voimaan astunut YK:n vammaisten henkilöiden
oikeuksia koskeva yleissopimus antaa hyvän lähtökohdan
erityisraportoijan työlle.

Erityisraportoijat ovat yksi osa YK:n ihmisoikeusjärjestelmän erityistoimenpiteitä (special procedures). Näillä tarkoitetaan mekanismeja, joiden avulla
tietyn valtion ihmisoikeustilannetta tai tiettyä ihmisoikeuksien
teema-aluetta voidaan käsitellä mahdollisimman tehokkaasti. Erityistoimenpiteillä voidaan viitata joko henkilöihin
(erityisedustajat, itsenäiset asiantuntijat sekä erityisraportoijat)
tai ryhmiin (työryhmät/erityistyöryhmät), jotka raportoivat ihmisoikeusneuvostolle. Erityistoimenpiteitä on pidetty yhtenä YK:n toimivimmasta ja
joustavimmista ihmisoikeusinstrumenteista. 

Aloite Könkkölän ehdokkuudelle tuli suomalaisilta ja kansainvälisiltä vammaisjärjestöiltä. Ulkoasiainministeriön pyynnöstä Suomen pysyvä edustusto YK:ssa teki Könkkölän ehdokkuudesta virallisen esityksen YK:n sihteeristölle. Asiasta päätetään YK:ssa lähikuukausina.

Könkkölä on tunnettu ihmisoikeusaktivisti, jolla on pitkäaikainen kokemus vammaisliikkeestä ja kehityskysymyksistä. Hän on aktiivisesti edistänyt vammaisten henkilöiden yhtäläisiä oikeuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Könkkölä työskentelee vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:n toiminnanjohtajana. Lisäksi hän toimii kehitysmaiden vammaisia tukevan Abilis-säätiön puheenjohtajana, ja on mukana monissa kansainvälisissä järjestöissä sekä verkostoissa vammaisten oikeuksien edistämiseksi.

Suomi on allekirjoittanut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen maaliskuussa 2007. Sopimuksen ratifiointiprosessi on vielä kesken. 

Lähde: Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA:n tiedote


Julkaistu: 3.12.2008