Ihmisoikeusneuvostossa annetut suositukset kootusti netissä

25.6.2012

YK:n ihmisoikeusneuvoston antamat suositukset on julkaistu netissä. URP-info-järjestö ylläpitää tietokantaa, jossa on julkaistu kaikkien ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkasteluun ensimmäiseen sykliin (2008-2012) osallistuneiden maiden saamat suositukset.

Suomi osallistui YK:n yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun 23. toukokuuta toista kertaa. Ihmisoikeusneuvosto tarkastelee kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilannetta noin neljän vuoden välein. Genevessä tehtävä tarkastelu tarkoittaa käytännössä vuoropuhelua jäsenmaan asiantuntijavaltuuskunnan ja muiden YK:n jäsenvaltioiden välillä.

UPR-info kertoo, että ihmisoikeusneuvoston 12. istunnon aikana annettiin yhteensä 2434 suositusta. Näistä 75,5% hyväksyttiin ja 20,1 % hylättiin. Määräaikaistarkasteluun nyt osallistuneet 17 jäsenmaata saivat keskimäärin 143 suositusta kukin.

Yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun vuoropuhelussa YK:n jäsenvaltiot esittävät tarkasteltavan valtion valtuuskunnalle kysymyksiä kansallisesta ihmisoikeustilanteesta ja antavat suosituksia sen kehittämiseksi. Toisen UPR-tarkastelukierroksen painopiste on aiempien suositusten täytäntöönpanossa sekä edellisen kierroksen jälkeen saavutetussa kehityksessä. Tarkastelun jälkeen tarkastelun alla olleen valtion tulee valmistella hyväksymiensä suositusten kansallista täytäntöönpanoa.

UPR infon ylläpitämä tietokanta

Lisätietoa YK:n ihmisoikeusneuvostosta ja UPR:stä


Julkaistu: 25.6.2012