Haku Suomen YK-nuorisodelegaatiksi 2013 on avattu

Allianssi ja YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa edustamaan Suomen nuoria YK:n yleiskokoukseen osana Suomen valtuuskuntaa sekä toimimaan linkkinä Suomen nuorison ja YK:n välillä. Delegaatin kausi alkaa tammikuussa 2013 ja kestää huhtikuuhun 2014. Nuorisodelegaatti sitoutuu kotimaassa tehtävään tiedotus- ja koulutustoimintaan koko delegaattikauden ajaksi, yhteistyötapaamisiin Euroopassa sekä eurooppalaisten nuorisodelegaattien valmistelukokoukseen kesällä 2013. Tehtävä huipentuu osallistumiseen YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa syksyllä 2013 nuorisokysymysten käsittelyn aikaan. Lisäksi nuorisodelegaatti sitoutuu osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin arvoja, osallisuus, yhdenvertaisuus ja kuuluvuus, ja osallistumaan kansainvälisen politiikan jaoston ja työryhmien työskentelyyn.

Nuorisodelegaatin tulee perehtyä YK:n nuoriso-ohjelmaan ja YK:n ajankohtaisiin kysymyksiin ennen kautensa alkua sekä seurata niiden kehitystä koko kautensa ajan. Lisäksi valittu henkilö sitoutuu Allianssin ja YK-liiton kanssa yhdessä toteutettavaan YK-asioihin liittyvään edustus- ja tiedotustyöhön valinnastaan alkaen. Valitulla henkilöllä tulee olla mahdollisuus vierailla erilaisissa nuorisotapahtumissa kertomassa tehtävästään nuorisodelegaattina ja kuulemassa nuorten näkemyksiä YK-asioista sekä osallistua Allianssin ja YK-liiton nuorille suunnattuun vaikuttamis- ja tiedotustyöhön. Lisäksi YK-nuorisodelegaatti osallistuu Allianssin kansainvälisen politiikan jaoston ja työryhmien kokouksiin (noin kerran kuukaudessa), sekä tarvittaessa YK-liiton hallituksen kokouksiin.

Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan. Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Hakijan tulee olla 18-28 -vuotias, nuoriso- ja kansalaisjärjestökenttää tunteva, kielitaitoinen, YK- asioista kiinnostunut ja niitä jo jonkin verran tunteva, tehtävään sitoutunut, esiintymistaitoinen ja sosiaalinen sekä kykenevä kirjoittamaan raportteja ja artikkeleita aiheesta.

Hakemuskaavake on saatavilla Valtikan verkkosivuilta osoitteesta http://www.valtikka.fi/nuorisodelegaatti

HUOM: Hakemukseen tulee liittää seuraavat dokumentit:

a) hakukaavake täytettynä

b) vapaamuotoinen (pakollinen) motivaatiokirje

c) CV ja

d) nimittävän tahon suosituskirje, jossa kerrotaan ko. tahon kiinnostus YK-nuorisotoimintaan ja motiivi nimittää YK-nuorisodelegaatti. Nimittävän tahon tulee olla nuorisojärjestö, nuorten parissa toimiva organisaatio tai yhteisö.

Täydellinen hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kv@alli.fi. Hakemukseen otsikoksi "YK-Nuorisodelegaatti 2013". Hakemuksen tulee olla perillä Allianssissa viimeistään torstaina 13.12.2012.

Lisätietoja:

Allianssin kansainvälisten asioiden suunnittelija Antti Malste, antti.malste@alli.fi, 040 900 4881

Suomen YK-nuorisodelegaatti 2012 Cecilia Pellosniemi, cecilia.pellosniemi@gmail.com

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 117 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssin vaikuttamistyön painopisteitä ovat vapaaehtoistyö, nuorten hyvinvoinnin lisääminen, osallisuuden vahvistaminen, työllisyyden parantaminen sekä yhdenvertaisuuden toteutuminen. http://www.alli.fi

Suomen YK-liitto on vuonna 1954 perustettu kansalaisjärjestö, joka tekee tunnetuksi ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita. Suomen YK-liitto kasvattaa ja kouluttaa maailmanlaajuisesta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista, välittää ja tuottaa tietoa YK:sta ja sen toiminnasta ja vaikuttaa suomalaiseen YK-politiikkaan. Suomen YK-liiton toiminnassa on mukana jäsen- ja paikallisyhdistyksiä, kaiken kaikkiaan yli 60 suomalaista järjestöä.


Julkaistu: 23.11.2012