yleiskokous.jpg

YK:n yleiskokoussali New Yorkissa. Kuva: UN Photo

Haku: Kansalaisjärjestöjen edustaja YK:n yleiskokoukseen

Huom! Hakuaikaa on pidennetty (20.6.2014 saakka)

Voimassa olevan YK-strategian mukaisesti ulkoministeriön tavoitteena on edistää kansalaisjärjestöjen osallistumista YK-kokouksiin yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa. Tavoitteeseen on pyritty lähettämällä vähintään yksi kansalaisjärjestöjen edustaja ja yksi nuorisoedustaja New Yorkissa järjestettävään YK:n yleiskokoukseen osana Suomen virallista valtuuskuntaa.

Järjestöedustajan valintaprosessista vastaa Suomen YK-liitto ja nuorisoedustajan valinnasta Allianssi yhteistyössä YK-liiton kanssa. Valinnat vahvistaa valtioneuvosto ulkoministeriön esityksestä.

HAEMME NYT kuudetta kertaa kansalaisjärjestöjen yhteistä edustajaa YK:n yleiskokousdelegaatioon. Kansalaisjärjestöjen edustaja osallistuu loka-marraskuussa New Yorkiin ja Washingtoniin tehtävään poliittisten puolueiden edustajien matkaan, jonka yhteydessä on mahdollista osallistua myös yleiskokouksen komiteatyöskentelyyn.

Osallistuja valitaan rotaatioperiaatteella YK:n eri toimisektoreilta: rauha ja turvallisuus, taloudellinen ja sosiaalinen kehitys, ihmisoikeudet, humanitaarinen toiminta, kansainvälinen oikeus sekä hallinto ja YK-reformit.

Edustajalta edellytetään:

o hyvää järjestökentän tuntemusta
o yhteistyökykyä muun järjestökentän kanssa sekä kokoukseen valmistautumisen että palautteen antamisen merkeissä. Edustajan odotetaan olevan myös laajemman järjestökentän käytettävissä syksyn kuluessa kokoukseen liittyvissä asioissa
o vahvaa osaamista vähintään yhdeltä temaattiselta alueelta
o  hyvää esiintymis- ja viestintätaitoa sekä riittävää kielitaitoa
o valmiutta perehtyä ajankohtaisiin YK-kysymyksiin

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa Suomen YK-liittoon 20.6.2014 mennessä info@ykliitto.fi. Hakemukseen on hyvä liittää taustayhteisön suosituskirje.

Lisätietoa hakuprosessista ja osallistumisesta antaa toiminnanjohtaja Helena Laukko (09) 231 50 507.


Julkaistu: 15.5.2014