Ban Ki-moon kertoi vuoden 2008 tavoitteista

"Mikäli mainitut haasteet tuntuvat suurilta, muistakaamme, että myös meihin kohdistuvat odotukset ovat suuret", Ban Ki-moon sanoi. "Maailma tunnustaa Yhdistyneiden Kansakuntien välttämättömän roolin. Ammentakaamme rohkeutta siitä tosiasiasta, että monenkeskisyys on vahvasti elossa ja sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan - ja siitä, että ihmiset odottavat meiltä ratkaisuja koko maailmaa koskettaviin ongelmiin."

Samalla kun pääsihteeri totesi vuoden 2008 olevan ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 60. juhlavuosi, hän kertoi, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoon (OHCHR) palkataan lisäväkeä, "jotta kyseisellä toiminta-alueella saataisiin aikaan enemmän tuloksia" ja jotta ihmisoikeusvaltuutettu voisi muodostaa työryhmän, joka toimisi naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen puolesta.

Rauhan ja turvallisuuden alalta pääsihteeri nosti esiin YK:n ja Afrikan unionin yhteistyöllä toteutettavan operaation Darfurissa (UNAMID). Operaatio on organisaation mittavin tullen työllistämään noin 26 000 henkilöä. Operaation tavoitteena on tuoda rauha sodan riepotteleman Länsi-Sudanin alueelle.

"Tehtävämme on vahvistaa kykyämme käyttää ennaltaehkäisevää diplomatiaa sekä juurruttaa yhtenäinen ja tehokas toimintatapa, kun puutumme konflikteihin ja edistämme kestäviä rauhanprosesseja", Ban Ki-moon totesi. Samalla hän huomioi tarpeen jatkaa YK:n poliittisen osaston uudistamista sekä parantaa järjestelmää, joka pyrkii estämään konflikteista toipuvien maiden luisumista uuteen verenvuodatukseen.

Ban Ki-moon kannusti jälleen kaksinkertaistamaan ponnistelut vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Vuosituhattavoitteilla pyritään vähentämään vuoteen 2015 mennessä muun muassa äärimmäistä nälkää ja köyhyyttä, lapsi- ja äitikuolleisuutta sekä terveys- ja koulutuspalvelujen puutetta. Vuosituhattavoitteiden osalta pääsihteeri peräänkuulutti myös panostuksia Afrikkaan, jossa monet maat ovat vaarassa jäädä tavoitteista jälkeen.

Liäksi Ban Ki-moon korosti köyhien maiden olevan haavoittuvimpia ilmastonmuutoksen aiheuttamille vaikutuksille. "Meidän on toimittava ilmastotavoitteiden ja kehitystavoitteiden alati vahvistuvan riippuvaisuussuhteen vaatimalla tavalla. Ilmastonmuutos pysyy prioriteettina sekä asian itsensä vaatiman kiireellisyyden vuoksi että tiukan neuvotteluaikataulun vuoksi", pääsihteeri lisäsi viitaten Balilla joulukuussa järjestettyyn ilmastokokoukseen, jossa päätettiin kasvihuonekaasupäästöjä koskevan sopimuksen valmistumisesta vuoden 2009 loppuun mennessä.

Kaikki edellä mainittu vaatii YK:n sisäisen työskentelyn tehostamista, Ban Ki-moon totesi viitaten samalla organisaation sopimusjärjestelmän modernisoimiseen sekä edelleen jatkuviin hallinnoinnin, tehokkuuden, vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden parantamispyrkimyksiin.

Korostaen YK:n henkilökunnan turvallisuuden ensisijaisuutta viime kuussa YK:n toimipisteisiin suunnattujen pommi-iskujen jälkeen Ban Ki-moon ilmoitti, että "Algiersin tragedia vahvistaa päätöstämme selittää YK:n roolia suurelle yleisölle entistäkin selkeämmin ja johdonmukaisemmin missä tahansa toimimme - mitä teemme ja miksi sekä mitä edustamme ja mitä emme edusta."

"Meidän on tehtävä selväksi, että emme edusta mitään yksittäistä maaryhmää jonkin toisen ryhmän kustannuksella. Olemme paikalla poistamassa maamiinoja, rakentamassa kouluja, pitämässä yllä sairaaloita, edistämässä lain noudattamista, antamassa hätäapua, auttamassa ympäristönsuojelussa, edistämässä ihmisoikeuksia, turvaamassa rauhaa epävakailla alueilla - lyhyesti sanottuna rakentamassa parempaa elämää niille miehille, naisille ja lapsille, joiden vuoksi organisaatiomme on olemassa."


Artikkeli englanniksi


Julkaistu: 24.1.2008