paneeli1.jpg

Kuva: YK ja maailman tila -kilpailun voittajat ja kunniamaininnan saaneet palkintojenjakotilaisuudessa. Vasemmalla myös Suomen YK-nuorisodelegaatti Mikkel Näkkäläjärvi ja oikealla Hanna Kaisa Hellsten BMOL:sta.

Avaa silmäsi maailmalle

YK ja maailman tila -tietokilpailun voittajien palkintojenjako oli Helsingissä luonnon monimuotoisuuden päivänä 22.5.

Yhdeksäsluokkalaisille tarkoitetun valtakunnallisen kestävän kehityksen tietokilpailun ensimmäinen vaihe oli maaliskuussa. Noin 2600 nuorta ympäri Suomen vastasi tietokilpailukysymyksiin, jotka rakentuivat YK:n toiminnan, kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien ja tulevaisuuden kehityshaasteiden ympärille.

Toiseen vaiheeseen valituista 130 kirjoitti esseen liittyen YK:n syksyllä päätettäviin uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Näistä valittiin kuusi parasta – kolme tasavertaista voittajaa ja kolme kunniamainintaa.

Toukokuussa kokoonnuttiin palkintojenjakoon Helsinkiin. Yksi kilpailun voittajista, Lotta Törnblom Pirkkalan yläasteelta, piti tilaisuudessa tasa-arvoa käsitelleeseen esseeseensä perustuvan puheen. Hän nosti esiin etenkin naisiin kohdistuvan väkivallan.

”Oli yllättävä tieto, että 35 prosenttia maailman naisista on kokenut seksuaalista väkivaltaa, se on aivan mieletön määrä”, totesi Törnblom kirjoitusprosessissa oppimastaan.

Kaikki aiheet olivat tärkeitä aiheita

Palkintojenjaon keskustelusta kävi ilmi, että haastavinta esseen kirjoittamisessa oli monille ollut aiheen valitseminen 17 eri kehitystavoitteen joukosta.

”Tutkin ensin pitkään post 2015 -tavoitteita ja oli vaikea valita, mistä kirjoittaa. Sitten valitsin ilmastonmuutoksen, sillä ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä. Mietin että se sisältää näitä muitakin tavoitteita”, kertoi yksi kilpailun voittajista, Juuso Huhtivuo Sylvään koulusta, Saastamalasta.

Esseen lisäksi nuorten piti tehdä aiheesta myös käsitekartta, jonka avulla hahmoteltiin aiheen yhteyksiä laajempaan kokonaisuuteen.

”Tein ensin esseen ja sitten käsitekartan. Oli helpompi miettiä ensin, miten asiat liittyvät toisiinsa tunnepohjalta”, kertoi kirjoitusprosessista Neea Hupli Vuoksenniskan koulusta, Imatralta.

”Oli vaikea päättää aihe: kun vähän tutkin asiaa YK-liiton sivuilta, en osannutkaan päättää mistä kirjoittaa, koska kaikki tuntuivat niin tärkeiltä”, hän lisäsi. Huplin esseen aiheeksi valikoitui lopulta tasa-arvo ja sillä hän sai kunniamaininnan.

Globaalit asiat kiinnostavat

Vaikka globaaleihin ongelmiin vaikuttamisen vaikeus näkyikin sekä kilpailun vastauksissa että palkintojenjaon keskusteluissa, uskoivat nuoret kuitenkin lopulta asioiden voivan muuttua ja että niihin voi yksittäinenkin ihminen vaikuttaa.

”Vaikka pitää tietenkin etupäässä puuttua isoihin asioihin, niin kyllä pieniinkin pitää puuttua, sillä ne vaikuttavat paljon asenteisiin”, huomautti Elli Yrjänä Iin Valtarin koulusta, käyttäen esimerkkinä sukupuolitetun kielenkäytön merkitystä tasa-arvolle. Yrjänä sai ilmastonmuutosta käsitelleellä esseellään kunniamaininnan kilpailussa.

Nuoret kertoivat, että kestävän kehityksen aiheista tulee juteltua kavereiden kanssa ilman sitäkin, että opettaja käskee – ennen kaikkea itselle läheisistä aiheista, mikä toisille tarkoitti esimerkiksi tasa-arvoa ja toisille ympäristökysymyksiä.

”Kyllä meillä innostusta on!” totesi Huhtivuo kertoessaan, että joskus ystävien kanssa visiointi ympäristökysymysten ratkaisuista lähtee jopa epärealistiselle tasoille.

”Tasa-arvosta esimerkiksi puhutaan kavereiden kanssa usein, ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon vähemmän, jos niitä ei tunneilla käsitellä”, lisäsi Pilvi Sauramäki Tiirismaan koulusta, Lahdesta.

Sauramäki kirjoitti esseensä aiheesta vesi,  ja muistutti, että veden puutteesta saattaa kärsiä jopa 2/3 maailman väestöstä vuonna 2025 – ja siksi jokaisen on syytä pohtia omaa kulutustaan.

Tilaisuudessa pohdittiin myös, mitä voisi sanoa nuorelle, joka ei ole kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja niihin vaikuttamisesta.

”Vaikka meillä Suomessa ovat asiat aika hyvin, ei pidä sulkea silmiänsä siltä, että kaikkialla näin ei ole. Ja muistaa se, että olemme kuitenkin kaikki saman arvoisia”, sanoisi Neea Hupli.

”Avaa silmäsi maailmalle ja huomaa, että et ole yksin”, tiivisti yhden voittajaesseen globaalista kumppanuudesta kirjoittanut Roosa Rikkinen, Valtarin koulusta Iisäisi.

Tietokilpailu järjestettiin YK:n 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, ja se on osa YK-liiton kouluille suunnattua YK ja maailman tila -kampanjaa.

Kuva: Palkintojenjakotilaisuudessa soitti myös opiskelijoiden bändi Helsingin yhteislyseosta.

 

 

Aiheet:


Julkaistu: 29.5.2015