Uutiset

Ihmisoikeusneuvosto muistuttaa hyväksymässään päätöslauselmassa, että maailmanlaajuinen taantuma ei poista hallitusten velvollisuutta edistää ja turvata ihmisoikeuksia. Lue lisää

Yritykset lisätä naisten määrää Kenian poliittisessa päätöksenteossa ovat monivuotisista pyrkimyksistä huolimatta epäonnistuneet. Lähialueilla Ugandassa, Tansaniassa ja erityisesti Ruandassa on otettu suuria edistysaskeleita kyseisellä saralla. Lue lisää

YK on esittänyt yli 600 miljoonan dollarin arvoisen avustuspaketin toteuttamista Afganistanissa, missä luonnonkatastrofit, peruspalvelujen puute, heikentyvä ruokaturva ja turvallisuustilanne vaikeuttavat ihmisten elämää. Maan väestöstä 42 prosenttia elää alle dollarilla päivässä. Lue lisää

Lahja on osa Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan koordinoimaa Toivo tulee talkoisiin -kampanjaa. Toivotalkoilla haetaan enemmän ja parempaa kehitysyhteistyötä: tavoitteena on nostaa Suomen kehitysyhteistyömäärärahat YK:ssa sovitulle tasolle eli 0,7 prosenttiin.  Lue lisää

UNICEF:n tuoreen raportin mukaan raskauden aiheuttamiin komplikaatioihin ja synnytyksiin kuolee vuosittain yli puoli miljoonaa naista ympäri maailmaa. Kehittyvien ja teollistuneiden maiden välinen ero on valtava: 99 prosenttia äitien kuolemista tapahtuu kehittyvissä maissa ja puolet näistä Afrikassa. Lue lisää

Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU on perustettu vuonna 1997 edistämään kansalaisyhteiskunnan roolia konfliktinehkäisyn kentällä. KATU toimii sekä Suomessa että maailmalla konfliktinehkäisyn asiantuntijana korostaen erityisesti siviilikriisinhallinnan merkitystä sekä turvallisuuden laajaa ja inhimillistä näkökulmaa.  Lue lisää

Lapsiasiavaltuutettu järjestää YK:n Lapsen oikeuksien 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kirjoituskilpailun. Tarinoita iloisten lasten koulusta ja kylästä -kilpailulla kannustetaan lapsia kertomaan hyvästä koulu- tai asuinympäristöstä. Lue lisää

YK:n ilmastokokouksen (UNFCCC) järjestämä kaksiviikkoinen ilmastokonferenssi päättyi 12. joulukuuta Puolan Poznanissa positiivisissa tunnelmissa. Hallitukset pääsivät sopuun vuoden 2009 työohjelmasta ja vakuuttivat olevansa sitoutuneita edistämään tulevan vuoden aikana käytäviä ilmastoneuvotteluja. Lue lisää

YK-yliopiston alainen blogisivusto on voittanut palkinnon parhaasta suunnittelusta kilpailussa, jossa palkinnot jaettiin yli 900 000 yleisöäänen perusteella. Our world 2.0 -blogissa lukija saa muistutuksia oman toimintansa seurauksista esimerkiksi ilmastonmuutokseen, öljyvarantoihin ja ruokaturvaan liittyen. Lue lisää

YK:n lastenrahasto UNICEF on käynnistänyt Keski-Afrikan tasavallassa laajan rokotuskampanjan. Kampanjan aikana pyritään tarjoamaan lapsille ja heidän perheilleen työvälineitä kolmen keskeisimmän lapsikuolleisuutta aiheuttavan taudin torjumiseksi. Malaria, tuhkarokko ja ripuli ovat kaikki ehkäistävissä ennalta. Lue lisää

Sivut