Uutiset

Hallitustenvälisten neuvotteluiden ensimmäinen kierros turvallisuusneuvoston uudistamisesta on käynnissä. Jäsenvaltiot ovat neuvotelleet muun muassa uudenlaisista jäsenyyskategorioista, veto-oikeudesta sekä alueellisesta edustuksesta. Lue lisää

Nykyisiä ja uusia kansalaisvaikuttamisen kanavia ja mahdollisuuksia tulisi kehittää siten, että ne tukisivat kaikkien kansalaisten täyttä osallistumista yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan. Lue lisää

Yhdysvallat on ilmoittanut hakevansa jäsenyyttä YK:n ihmisoikeusneuvostosta. Pääsihteeri Ban Ki-moon suhtautuu uuden hallinnon ilmoitukseen hyvin positiivisesti. Lue lisää

Prosentuaalisesti arvioiden maailman väestöstä yhä harvempi sairastuu tuberkuloosiin vuosittain, todetaan tuoreessa YK-raportissa 2009 Global TB Control Report. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin mukaan taudin taltuttaminen etenee kuitenkin liian hitaasti. On arvioitu, että tuberkuloosiin kuolee kolme ihmistä joka minuutti. Lue lisää

Selonteossa korostetaan useaan otteeseen tavoitteellisuutta ja konkreettisuutta, mutta monet selonteossa esitetyt näkökohdat jäävät varsin ylimalkaisiksi ja toteaviksi, eivätkä avaa riittävästi käytännön toimien sisältöä. Lue lisää

Vaikka yleisesti tiedostetaan, ettei nykyisiin turvallisuusympäristön haasteisiin kyetä enää vastaamaan yksinomaan sotilaallisin keinoin, selonteossa etsitään edelleen vastauksia pääasiassa valtiokeskeisistä sotilaallisista ratkaisuista. Lue lisää

Tuoreen raportin mukaan ihmiskauppa on taloudellisesti tarkasteltuna maailman kolmanneksi tuottavin rikosmuoto heti huume- ja asekaupan jälkeen. On arvioitu, että noin kaksi miljoonaa ihmistä joutuu kauppatavaraksi vuosittain ja että vain noin yksi sadasta ihmiskaupan uhrista onnistutaan pelastamaan. Lue lisää

Genevessä järjestetään 20. - 24.4. rasismin, syrjinnän ja muukalaisvihan vastainen konferenssi. Lähi-idän tilanne, uskonnollisesti loukkaaviksi koetut muotoilut ja sananvapaus aiheuttavat erimielisyyksiä keskustelun pohjaksi luodussa asiakirjassa. Lue lisää

YK:n pääsihteeri Kofi Annan painotti globaalin yhteistyön merkitystä Afganistanin jälleenrakentamisessa ja viimeaikaisten väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Lue lisää

Juhlarahalautakunta kutsuu kaikki Suomessa asuvat henkilöt osallistumaan uudentyyppiseen avoimeen suunnittelukilpailuun, jossa haetaan uusia ideoita ja ratkaisuja juhlarahojen suunnitteluun. Juhlaraha liittyy uuteen eettiseen juhlarahasarjaan, joka käsittelee merkittäviä asioita ja ilmiöitä. Lue lisää

Sivut