Uutiset

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon esitteli 6.7.2009 vuosituhattavoitteiden seurantaraportin, joka perustuu yli 20 YK-järjestelmän sisäisen ja ulkopuolisen järjestön tietoihin. Raporttia pidetään kattavimpana tähän asti julkaistuna kansainvälisenä arviona vuosituhattavoitteiden toteutumisen vaiheesta. Lue lisää

YK:n yleiskokous keskustelee suojeluvastuusta (responsibility to protect, R2P) 23.-24.7.2009. Dialogin pohjana on pääsihteeri Ban Ki-moonin tammikuussa 2009 julkaisema raportti, joka pyrkii edistämään suojeluvastuun normin operationalisointia. Lue lisää

Sodan runtelemassa Afganistanissa järjestetään presidentinvaalit 20. päivänä elokuuta. Vaalien alla monet eri tahot ovat kantaneet huolta väkivaltaisuuksista, jotka uhkaavat vaalirauhaa. Lue lisää

Porin Suomi-Areenassa pohdittiin keskiviikkona 15.7.2009 kestävän rauhan edellytyksiä Lähi-idässä. Keskusteluun osallistuneiden mielestä on tärkeää, että katseet suunnataan rauhanomaiseen tulevaisuuteen sen sijaan, että juututtaisiin etsimään syyllisiä menneisiin vääryyksiin. Keskustelutilaisuuden lisäksi Suomen YK-liitto on pitänyt sovitteluteemaa aktiivisesti esillä Porin kävelykadun esittelypisteessään. Lue lisää

Porin Jazzien yhteydessä 15.-17.7.2009 pidettävä Suomi Areena -tapahtuma tarjoaa paljon mielenkiintoista ajankohtaisohjelmaa. Suomen YK-liitto järjestää yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa keskustelutilaisuuden Lähi-idän rauhanprosessista. Sovitteluteema näkyy myös YK-liiton esittelypisteessä Porin kävelykadulla koko tapahtuman ajan.   Lue lisää

Venäjä on käyttänyt veto-oikeuttaan YK:n turvallisuusneuvoston istunnossa tiistaina. Kyse oli Georgiassa toteutettavan rauhanturvaoperaation (United Nations Observer Mission in Georgia, UNOMIG) jatkosta. Operaatio on ollut toiminnassa 16 vuotta. Lue lisää

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon tapasi kansalaisjärjestöjen edustajia 27.5. Suomen YK-liiton järjestämässä tilaisuudessa. YK-liiton puheenjohtaja Jutta Urpilainen korosti tapaamisen avanneessa puheenvuorossaan konfliktien ennaltaehkäisyn kolmea keskeistä elementtiä: kehitystä, turvallisuutta ja ihmisoikeuksia. Lue lisää

Suomen YK-liitto on erittäin iloinen vakiintuneita muotoja saavasta kansalaisyhteiskunnan osallisuudesta sekä YK-kysymyksiä koskevasta vuoropuhelusta. Lukuisat yhteistyössä järjestetyt keskustelutilaisuudet, poliittisten delegaattien, kansalaisjärjestöedustajan sekä nuorisodelegaatin osallisuus ovat arvokkaita ja konkreettisia yhteistyön muotoja. Lue lisää

Vuonna 2008 valittiin ensimmäistä kertaa kansalaisjärjestöjen yhteinen edustaja YK:n yleiskokoukseen. Tavoitteena on, että yleiskokoukseen osallistuu vähintään yksi kansalaisjärjestöjen edustaja ja yksi nuorisoedustaja osana Suomen virallista valtuuskuntaa. Kansalaisjärjestöjen edustaja lähtee New Yorkiin syksyllä 2009. Lue lisää

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon puolisoineen saapuu viralliselle vierailulle Suomeen 25.-27. toukokuuta 2009. Vierailun aikana keskustellaan muun muassa ilmastokysymyksistä, kansainvälisestä talous- ja finanssikriisistä, YK:n kriisinhallinta- ja rauhanturvaoperaatioista sekä ajankohtaisista alueellisista kysymyksistä. Lue lisää

Sivut