Uutiset

YK:n yleiskokous hyväksyi 14.9. päätöslauselman koskien uuden gender-yksikön luomista. Pyrkimyksenä on luoda toimielin, joka edistää naisten oikeuksia ja hyvinvointia kansainvälisellä tasolla sekä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Lue lisää

Nykyajan globaalit ongelmat ja haasteet koskettavat kaikkia, jolloin myös niiden ratkaiseminen edellyttää kaikkien tasavertaista osallisuutta. YK, eli niin sanottu G192-kokous on paras foorumi yhteisten ratkaisujen etsimiseksi globaalihaasteisiin. Lue lisää

Päätöslauselmassa kiinnitettiin huomiota pääsihteeri Ban Ki-moonin heinäkuiseen suojeluvastuuraporttiin, jossa peräänkuulutettiin nopeaa toimintaa periaatteen viemisestä käytännöksi. Lue lisää

YK:n tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä työryhmä on huolissaan katoamisten kasvavasta määrästä. Erityistä huolta ryhmä kantaa siitä, että katoamisia ei raportoida. Elokuun lopulla vietettiin kansainvälistä kadonneiden päivää.   /*-->*/ Lue lisää

Hanasaaressa 28.8.2009 järjestetyssä Hanaforum-seminaarissa keskusteltiin suojeluvastuualoitteesta (responsibility to protect, R2P) johon maailman päättäjät sitoutuivat YK:n huippukokouksessa vuonna 2005. Lue lisää

Kansalais- ja poliittiset oikeudet (KP-oikeudet) ovat taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS-oikeudet) ohella ihmisoikeuskentän ydinaluetta. Suomen YK-liitto korostaa, että jokaisella yksilöllä ja kaikilla ryhmillä on oltava yhtäläinen oikeus aktiiviseen kansalaisuuteen ja täysipainoiseen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen osallistumiseen. Lue lisää

Kansalaisjärjestödelegaatiksi vuodelle 2009 on valittu Tampereen yliopiston kansainvälisen ympäristöpolitiikan opettaja Jenni Kauppila. Kauppila toimii myös Kansalaisten maailmannäyttämön Marginaaliset äänet kuuluviin YK:n ilmastoprosesseissa -hankkeen koordinaattorina ja tulee osallistumaan Kööpenhaminan ilmastokokoukseen joulukuussa. Lue lisää

Vuonna 2009 vietetään kansainvälistä sovittelun teemavuotta. Suomen YK-liiton sovittelukampanjassa erityisesti kouluille ja nuorisotyötä tekeville tahoille tarjotaan keinoja käsitellä sovittelua toiminnallisin metodein. Lue lisää

YK:n ympäristöohjelma UNEP järjesti kaikkien aikojen suurimman nuorten ilmastokonferenssin Etelä-Koreassa. Tunza-konferenssissa yli 800 nuorta vetosi pyrkimyksiin säilyttää ilmaston lämpeneminen korkealla kansainvälisen politiikan agendalla. Lue lisää

Suomen YK-liiton koordinoimana on aloitettu uudenlainen osallistumistapojen selvitysprosessi, jossa tutkitaan ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. Lue lisää

Sivut