Uutiset

Suomen YK-liitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Suomen ulkoasiainhallinnon YK-strategiaksi. Suomen YK-strategian laatiminen on osoitus hallituksen vahvasta tuesta YK:n arvovallan ja toimintakyvyn vahvistamiselle sekä YK-järjestelmän tehokkuuden lisäämiselle. Lue lisää

YK:n apulaispääsihteeri Asha-Rose Migiron mukaan tyttöjen ja naisten systemaattinen syrjintä maailman köyhimmissä maissa estää näitä valtioita saavuttamasta vuosituhattavoitteiden päätavoitetta eli äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrän puolittamista. Lue lisää

YK:n lastenrahaston (UNICEF) teettämän tutkimuksen mukaan Aasiassa lapsikuolleisuuden suurimmat syyt ovat hukkuminen, tukehtuminen ja erilaiset liikenneonnettomuudet. Lue lisää

Harjoittelu sopii viestintätaitoiselle ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneelle korkeakouluopiskelijalle, joka haluaa työkokemusta YK-järjestössä. UNDP ei voi maksaa harjoittelijalle palkkaa. Lue lisää

Vuoden alussa on käynnistetty useita eri aloitteita suojeluvastuuseen liittyen (responsibility to protect, R2P). Käsitteen laajemman tunnettuuden ja kansainvälisten toimien lisäämiseksi perustettiin toimintakeskus ja YK:lle nimitettiin asiaan liittyen uusi erityisneuvonantaja. Lue lisää

Naistenpäivällä on lähes satavuotinen historia. Tänä vuonna naistenpäivän vietto saa Suomessa aikaisempaa valtakunnallisemman luonteen. Lue lisää

Suomen YK-liitto kiittää mahdollisuudesta osallistua Suomen neljännen YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportin valmisteluun ja lausuu pyynnöstä seuraavaa. Lue lisää

Valtioneuvosto on asettanut Suomen kestävän kehityksen toimikunnan vuosiksi 2008-2012. Uuden toimikunnan tärkeimpänä työnä on vauhdittaa kansallisen kestävän kehityksen strategian toimeenpanoa. Lue lisää

Monivuotinen kansainvälinen kampanja on YK:n keino tehostaa pyrkimyksiä lopettaa naisiin kohdistuva väkivalta ja se vaatii erityisesti miehiä tarttumaan ongelmaan. Kampanjalla halutaan painostaa poliittisia päätöksentekijöitä toimimaan ongelman ratkaisemiseksi. Lue lisää

Guatemalan ihmisoikeustoimijoita vastaan tehdyt hyökkäykset ovat viimeisen viiden vuoden aikana miltei kaksinkertaistuneet. Lue lisää

Sivut