Uutiset

Yleiskokouksessa hyväksyttiin elokuun alussa uusi päätöslauselma, jossa luodaan entistä tarkemmat puitteet yleiskokouksen uudistamistyölle. Asialistalla ovat mm. yleiskokouksen toimintatapojen uudistaminen ja YK:n pääsihteerin valintaprosessi. Lue lisää

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) raportoi, että ennakoitu viljan tuotannon väheneminen voi aiheuttaa ruokapulan 28 maassa. Neljän viimeisen kohtuullisen hyvän viljankasvun vuoden jälkeen näyttää siltä, että osassa köyhempiä - jo ruokavajeesta kärsivissä - maissa väestönkasvu ja viljan tuotannon kasvu eivät ole tasoissa. Lue lisää

"YK on astumassa aikaan, jolloin sen merkitys on entistä tärkeämpi," sanoi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon eilen ja painotti monien maailman ongelmien olevan niin laajoja ja vaikeaselkoisia, etteivät yksittäiset valtiot voi selvittää niitä yksin. Vierailullaan Lontoossa Ban Ki-moon toi esille YK:n tarpeellisuuden ja toivoi sen kasvavan ja ottavan uusia rooleja. Lue lisää

YK:n organisoima maailmanlaajuinen yritysjohdon huippukokous järjestettiin viime perjantaina toista kertaa. Geneveen kokoontuneet yritysjohtajat keskustelivat työllisyydestä, ihmisoikeuksista, ympäristöstä ja vakuuttivat ottavansa kyseiset teemat huomioon omissa toimissaan Lue lisää

Rauhanturvaaminen, ennaltaehkäisevä diplomatia, ilmastonmuutos, köyhien maiden aseman parantaminen ja YK-reformi ovat keskeisellä sijalla järjestön tämänvuotisessa ohjelmassa, kertoi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon YK:n henkilöstölle tammikuun alussa YK:n päämajassa New Yorkissa järjestetyssä tilaisuudessa. Lue lisää

YK-liitto pitää erittäin tervetulleena Alankomaiden aloitetta EU:n toiminnan systematisoimisesta YK:n kansalaisyhteiskuntasuhteiden tiivistämiseksi ja kannustaa Suomen hallitusta tukemaan hanketta. Lue lisää

Euroopan parlamentin Saharov-mielipiteenvapauspalkinto myönnettiin sudanilaiselle lakimiehelle Salih Mahmoud Osmanille. Palkinto luovutetaan 11.12. Strasbourgissa. Lue lisää

Indonesian hallituksen isännöimä YK:n 13. ilmastokokous alkoi maanantaina Balilla. Kahden viikon mittaiseen kokoukseen osallistuu edustajia yli 180 maasta. Lisäksi paikalla on hallitusten välisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden edustajia. Osallistujien kokonaismäärän arvioidaan nousevan 10 000:een. Lue lisää

Aiemmin jokseenkin idealistisena pidetyn uusiutuvan energian ympärille on nyt kehittynyt huomattava bisnes ja kasvihuonekaasuja aiheuttavat fossiiliset polttoaineet korvataan nykyään yhä useammin uusiutuvalla energialla, YK:n ympäristöohjelman UNEP:n uudessa raportissa todetaan. Lue lisää

Sivut