Uutiset

Kansainvälinen liikennefoorumi kokoontui Leipzigissä Saksassa 28.-29.5.2008. Puheessaan YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) pääsihteeri Yvo de Boer kehotti liikennesektorin toimijoita osallistumaan aktiivisesti YK:n uuden ilmastosopimuksen muokkaamiseen. Uusi ilmastosopimus on määrä lyödä lukkoon Kööpenhaminassa 2009. Lue lisää

Dublinissa hyväksyttiin rypäleaseiden valmistusta, käyttöä ja varastointia käsittelevä sopimus, joka tulee virallisesti allekirjoitettavaksi kuluvan vuoden lopussa. Sopimuksen tarkoituksena on luopua rypäleaseista kahdeksan vuoden sisällä. Lue lisää

Sosiaalinen eriarvoisuus vaikuttaa merkittävästi lasten koulunkäynnin laatuun ja asettaa näin suuren haasteen YK:n pyrkimyksille tarjota yhdenvertainen peruskoulutus kaikille maailman lapsille vuoteen 2015 mennessä. Lue lisää

Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen osapuolet kokoontuivat Bonnissa 19.-20.5.2008. Avajaispuheessaan FAO:n varapääsihteeri Alexander Müller varoitti ruoan ja maatalouden biodiversiteetin heikentymisestä. Lue lisää

Koordinaattorin tehtävänä on yhteydenpito kansallisen 1325-toimintaohjelman toteuttajatahoihin, tiedottaminen ja verkostoyhteistyön kehittäminen. Työ on mahdollista tehdä osapäiväisenä tai n. 2 kk kokopäivätyönä syksyn aikana. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Lue lisää

Kestävän kehityksen toimikunta korosti 16.5. päättyneessä istunnossaan kauaskantoisten toimien tärkeyttä kestävän kehityksen tukemisessa. Toimikunnan istunto loi pohjaa New Yorkissa 20.5. alkaneille globaalin ruokakriisin ratkaisuun keskittyville ECOSOC:n keskusteluille. Lue lisää

Norsunluurannikon entisen presidentin mukaan nimetty ja vuonna 1989 perustettu palkinto myönnetään ihmisille, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet rauhan syntymiseen, tutkimiseen tai säilyttämiseen YK:n arvoja noudattaen. Lue lisää

YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista astui voimaan 3.5.2008. Tähän mennessä 25 maata on ratifioinut sopimuksen, ja sen allekirjoittaneita on 128. Lue lisää

ECOSOC:n alainen pysyvä foorumi päätti seitsemännen istuntonsa 2.5.2008. Loppulausunnossaan foorumi korostaa alkuperäiskansojen kokemusta ja tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, mikä tulisi ottaa huomioon myös kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Lue lisää

Suomen uuden kehityspoliittisen ohjelman mukainen painotus luonnontaloudellisesti kestävää kehitystä tukeviin ohjelmiin ja hankkeisiin ei saa heikentää tavoitetta vähentää maailman köyhyyttä. Lue lisää

Sivut