Uutiset

Perinteisesti New Yorkissa järjestetty YK:n vuosittainen kansalaisjärjestökonferenssi kokoontuu 3.-5.9. Pariisissa, jossa ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus allekirjoitettiin 60 vuotta sitten. Tilaisuuteen odotetaan noin 2 000 kansalaisjärjestöaktiivia 90 maasta. Myös Suomen YK-liiton edustaja osallistuu tilaisuuteen. Lue lisää

YK:n yleiskokoukseen matkustaa lokakuussa suomalainen Nuorisodelegaatti Anna Ranki. Annan yleiskokouspuhetta valmistellaan syksyn aikana erilaisissa tapahtumissa ja Valtikka-sivuston keskustelupalstalla. Osallistu! Lue lisää

Eteläafrikkalainen Navanethem Pillay on valittu uudeksi YK:n ihmisoikeusvaltuutetuksi. Pillay on aiemmin toiminut tuomarina mm. Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Lue lisää

Inhimillisen kehityksen raportin sisarjulkaisu Two Degrees of Separation Between Hope and Despair käsittelee ilmastonmuutosta ja sen mahdollisia ratkaisumalleja nuorten näkökulmasta. Raportin kirjoittajat ovat 16-25 -vuotiaita nuoria, jotka tulevat yli 20:sta eri maasta. Lue lisää

Helsingin yliopiston professori Niklas Bruun on valittu YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valvontaelimen CEDAW:n (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) jäseneksi New Yorkissa heinäkuun lopulla pidetyissä vaaleissa. Lue lisää

Yli kuusi miljoonaa lasta on palannut afganistanilaisiinluokkahuoneisiin, kun uusi lukuvuosi alkoi kuukausi sitten. Puolet maanlapsista, valtaosa tyttöjä, jää kuitenkin ilman koulutusta sodanruntelemassa maassa, kertovat YK:n järjestöt. Lue lisää

YK:n ihmisoikeusneuvostossa hyväksytty taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva valinnainen pöytäkirja parantaa yksityisten kansalaisten oikeusturvaa mahdollistamalla yksilövalitukset TSS-sopimuksesta. Lisäpöytäkirja astuu voimaan vasta yleiskokouksen käsittelyn ja 10 maan ratifioinnin jälkeen. Lue lisää

Ilmastoneuvottelut päättyivät Bonnissa 13.6. Kaksiviikkoisten neuvotteluiden tarkoituksena oli vahvistaa hallitusten sitoutumista Kioton sopimukseen sekä miettiä, miten teollistuneet maat voivat saavuttaa päästövähennystavoitteensa Kioton sopimuksen ensimmäisen sitoumuskauden päätyttyä vuonna 2012. Lue lisää

Suomen ulkoasiainhallinto on saanut päivitetyn YK-strategian, joka julkaistiin 28.5. Suomen YK-liiton ja ulkoasiainministeriön järjestämässä, YK:n yleiskokousta koskevassa kansalaisjärjestöjen kuulemistilaisuudessa. Lue lisää

Noin puolet yksittäisten ihmisten aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä on sellaisia, joihin jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa. Tällaisia ovat muun muassa autoilusta, lentämisestä, asuntojen lämmittämisestä sekä sähkön käytöstä syntyvät päästöt. Lue lisää

Sivut