koulutus-ja-oppimateriaalit.jpg

YK-liiton osasto opetusalan EDUCA-messuilla Helsingissä tammikuussa 2013.

Utbildning

Finlands FN-förbund utbildar om globalt ansvar och möjligheter att påverka.

Finlands FN-förbunds utbildningsverksamhet stöder dn målsättningar som FN och Unesco har ställt upp. FN-förbundet verkar inom det breda området som kallas fostran till internationalism och koncentrerar sig närmare på den den del av arbetet som kallas global fostran.

Med begreppet global fostran menas dels utbildning som strävar efter att öka förståelsen för hur internationella system och beslutsprocesser fungerar, dels annan utbildning och informationsspridning som betonar vikten av ett globalt ansvar. FN-förbundet vill få till stånd varaktiga förändringar av folks attityder och beteendemönster.

Den global fostran strävar efter att föra fram vad FN gör, vikten av de mänskliga rättigheterna, samt hur viktigt det är att medborgarna själva är aktiva och tar ansvar. Den målsättning som ställs upp inom ramarna för hållbar utveckling är även en del av den globala fostran.

Den huvudsakliga målgruppen är lärare, lärarstuderande, ungdomsledare, samt frivilliga utbildare inom våra medlemsorganisationer. FN-förbundet riktar i första hand in sig på grundskol- och gymnasielärare, handledare, lärarstuderande samt våra egna medlemsorganisationer.

FN-förbundet har producerad en mängd material till skolor och läroanstalter: uppgifter, morgonsamlingar samt olika materialpaket, instruktioner för att driva Världsmedborgarens mognadsprov och modell-FN i skolan.

Under Publikationer finns även tips och idéer för en rad aktiviteter som kan tillämpas i samband med FN:s temadagar (instruktioner på finska, men uppgifter kan fås på svenska).

FN-förbundet arrangerar själv och i samarbete med andra organisationer även seminarier och kurser som riktar sig både till vår egentliga målgrupp samt den större allmänheten.

Information om aktuella FN-processer och andra evenemang i anslutning till FN-förbundet hittar du exempelvis bland våra översatta nyheter, i vårt nyhetsbrev, på vår FB-sida eller i vår händelsekalender.

Information om hur vi informerar och påverkar i samhället hittar du under huvudmenyn.


Päivitetty viimeksi: 20.4.2015