Kestävä kehitys vaatii säällisiä työpaikkoja

Säällinen työ on keskeinen kysymys niin tasa-arvon, ympäristön kuin rauhankin kannalta, painottaa María Fernanda Espinosa Garcés, tämän vuoden YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja.

Säällinen työ on keskeinen kysymys niin tasa-arvon, ympäristön kuin rauhankin kannalta, painottaa María Fernanda Espinosa Garcés, tämän vuoden YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja.

“Yksi parhaista keinoista ehkäistä sitä, että nuoret liittyvät väkivältaisiin ääriliikkeisiin – tai päätyvät osaksi ongelmaa, eivät osaksi ratkaisua – liittyy säällisiin työpaikkoihin”, toteaa Espinosa Garcés.

Hän vieraili Helsingissä osallistuakseen tällä viikolla pidettyyn kansainväliseen konferenssiin nuorten roolista ja osallisuudesta rauhanprosesseissa.

Suomen isännöimä konferenssi oli maailman ensimmäinen tällä teemalla, ja sen taustalla on vuonna 2015 hyväksytty Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma. Suomi on ensimmäisenä maailman maana valmistelemassa kansallista toimintaohjelmaa siitä, miten maa aikoo päätöslauselman tavoitteita edistää.

Työelämän murrokseen valmistauduttava

Espinosa Garcés painotti säällisen työn sekä työelämän muutokseen vastaamisen merkitystä myös tänään tapaamisessaan suomalaisten työmarkkinajärjestöjen ja työelämäasiantuntijoiden kanssa.

Hänen puheenjohtajakautensa prioriteetteihin kuuluvat etenkin sukupuolten tasa-arvo – naisten työelämäkysymykset ja naisten poliittinen osallistuminen –, nuorten rooli rauhanrakentajina ja rauhanvälittäjinä, ympäristötoimet varsinkin ilmastonmuutoksen ja muovijätteen osalta sekä vammaisten ihmisten oikeus työhön.

”Näiden kaikkien yhteinen punainen lanka on työn tulevaisuus ja työmarkkinat”, Espinosa Garcés toteaa.

Hän muistuttaa, että aikamme yksi keskeinen kysymys on valmius luoda niitä työpaikkoja, joita tarvitaan talouksiemme ylläpitämiseksi. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä sosiaaliturvajärjestelmiin ja niiden kehitykseen. Häntä kiinnostikin erityisesti Suomen perustulokokeilu ja sen tulokset.

”Työmarkkinat muuttuvat, ja meidän täytyy olla varma että toimimme tarpeeksi nopeasti vastataksemme neljänteen teolliseen vallankumoukseen”, Espinosa Garcés toteaa.

”Tarvitsemme myös vahvempaa pohjoisen ja etelän välistä keskustelua aiheesta. Miten voimme valmistautua työn tulevaisuuteen?”

Tänä vuonna työhön liittyvät kysymykset ovat vahvasti YK:n agendalla. Vuoden aikana juhlitaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n satavuotisjuhlaa. Lisäksi kestävän kehityksen korkean tason poliittisessä foorumissa käsitellään työhön ja talouskasvuun liittyvää tavoitetta ja tutkaillaan, miten sen toteutuksessa on edetty.

”On erittäin tärkeää, että saamme realistista ja vankkaa näyttöä siitä, mitä on saavutettu sen jälkeen kun jäsenmaat hyväksyivät kestävän kehityksen agendan”, Espinosa Garcés sanoo.

Espinosa Garces 2
YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja María Fernanda Espinosa Garcés tapasi muun muassa työelämäkysymysten parissa työskenteleviä Suomessa käydessään.


Säällisen työn teemalla järjestettyyn tapaamiseen osallistuvat YK-liiton, SAK:n, STTK:n, TEM:n, STM:n, Akavan ja SASKin edustajat.

Asiasanat
kestävä kehitys
kestävän kehityksen tavoitteet
työpaikat
yleiskokous