kannanotto tai lausunto

Tämän päivän ehkä huolestuttavimpia kehityssuuntia on kansainvälisen yhteistyön ja yhdessä sopimisen kulttuurin heikkeneminen. Suomen vahva tuki kansainväliselle sääntöpohjaiselle järjestelmälle on nyt entistäkin tärkeämpää. Tämä tarkoittaa myös omien sitoumustemme kunnianhimoista toimeenpanoa. Lue lisää

Suomen YK-liitto on lausunut eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle vuoden 2019 talousarviosta ulkoasiainhallinnon alalta. Lausunnossa peräänkuulutetaan Suomen tukea YK:n uudistustyöhön ja kansainväliseen sopimuksiin perustuvaan järjestelmään. Lue lisää

Tämän päivän ehkä huolestuttavimpia kehityssuuntia on kansainvälisen yhteistyön ja yhdessä sopimisen kulttuurin kova kritiikki, todetaan YK-liiton lausunnossa YK:n alkavan yleiskokouksen alla. "Kuten YK:n pääsihteeri António Guterres totesi presidentti Niinistön Kultaranta-keskustelussa: maailmanlaajuisiin kriiseihin tarvitaan maailmanlaajuisia ratkaisuja." Lue lisää

Suomalaisten YK-järjestöjen toiminnanjohtajien mukaan YK tarvitsee Suomea ja Suomi tarvitsee YK:ta. Mitä epävarmempana ja epävakaampana ulkopoliittinen toimintaympäristömme näyttäytyy, sitä enemmän tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä. Lue lisää YK-järjestöjen tapaamisesta ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen kanssa.   Lue lisää

Suomen YK-liiton lausunto ulkoministeriön yleiskokouskuulemisessa 13.9.2017. Lue lisää

Suomen YK-liiton lausunto ulkoasiainvaliokunnalle valtioneuvoston Agenda2030 -selonteosta 6.4.2017 Lue lisää

Suomen YK-liiton lausunto tulevaisuusvaliokunnalle valioneuvoston Agenda2030 -selonteosta 4.4.2017 Teema: Miten kehitysavun, kehitysmaatutkimuksen ja kehityspolitiikan keinoin voidaan edistää kestävää kehitystä? Lue lisää

Suomen YK-liiton kannanotto valtioneuvoston selvitykseen hallituksen toimista Agenda 2030:n toteuttamiseen. 14.2.2017 Lue lisää

Suomen YK-liitto korostaa vuoden 2017 talousarviota koskevassa lausunnossaan, että Suomen on kasvavien keskinäisriippuvuuksien maailmassa panostettava entistä painokkaammin monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön. Lue lisää

Suomen YK-liiton lausunto Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Lue lisää

Sivut

Subscribe to kannanotto tai lausunto