YK:n projektipalveluiden toimisto UNOPS

YK:n projektipalvelujen toimisto (UN Office for Project Services, UNOPS) on osa YK:ta ja samalla itsenäinen toimisto. UNOPS on toimeenpaneva organisaatio, joka on keskittynyt toteuttamaan projekteja YK:lle, kansainvälisille rahoituslaitoksille, hallituksille ja muille kumppaneille ympäri maailmaa. UNOPS tarjoaa palveluita useille kumppaneille, mukaan lukien: YK, sen organisaatiot, rahastot ja ohjelmat; kansainväliset rahoituslaitokset; hallitukset; hallitustenväliset järjestöt; kansalaisjärjestöt; säätiöt; ja yksityinen sektori.

UNOPS tarjoaa tukipalveluja YK:lle, YK:n jäsenvaltioille ja muille esimerkiksi projektien hallinnoinnissa, hankinnoissa ja kestävän infrastruktuurin rakentamisessa. UNOPSin toiminta kattaa laajasti eri sektoreja, kuten kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhanturvaamisen.

Kööpenhaminan YK-kaupungissa päämajaa pitävä YK:n hankepalvelujen toimisto UNOPS avasi loppuvuodesta 2019 Helsinkiin toimiston, joka keskittyy infrastuktuuriprojektien rahoituksen kasvavaan rooliin osana YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa.

Lisää tietoa: UNOPS

--

UN OFFICE OF PROJECT SERVICES (UNOPS)


The United Nations Office for Project Services (UNOPS) is an operational arm of the United Nations, dedicated to implementing projects for the United Nations System, international financial institutions, governments and other partners around the world. UNOPS provides specialized services to a range of partners, including: the United Nations, its agencies, funds and programs; international financial institutions; governments; Intergovernmental organizations; non-governmental organizations; foundations; and the private sector.

UNOPS provides support services to the UN, UN member states and others in, for example, project management, procurement and the construction of sustainable infrastructure. UNOPS’ activities cover a wide range of sectors, such as development cooperation, humanitarian aid and peacekeeping.

At the end of 2019, UNOPS, the UN project services office headquartered in the UN City of Copenhagen, opened an office in Helsinki, which is focused on the growing importance of infrastructure project financing as part of the UN's sustainable development action program.

More information: UNOPS

UNOPS logo