YK-sanasto

Lyhenne Lajittele laskevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
MSU Sovittelun tukiyksikkö Mediation Support Unit
NAM sitoutumattomien maiden liike Alliansfria rörelsen Non-Aligned Movement
NATO Pohjois-Atlantin liitto Nordatlantiska fördragsorganisationen North Atlantic Treaty Organisation
NEPAD uusi kumppanuusaloite Afrikan kehitykselle nytt partnerskap för Afrikas utveckling The New Partnership for Africa’s Development
NFZ lentokieltoalue flygförbudszon No-fly Zone
NGO Kansalisjärjestö Medborgarorganisation Non Governmental Organization
NHRI kansallinen ihmisoikeusinstituutio nationella människorättsinstitutionen National Human Rights Institution
NIC vastateollistuneet maat nyligen industrialiserade länder Newly Industrialized Countires
NLBI ei-sitova sopimus metsien kestävästä käytöstä icke rättsligt bindande instrument om skogar Non-Legally Binding Instrument on All Types of Forests
NMSPO pysyvä tarkkailijajäsen (joka ei ole jäsenmaa) permanent observatörstatus (icke medlemsland) Non-Member State Permanent Observer
NPT Ydinsulkusopimus fördraget om ickespridning av kärnvapen Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
OAS Amerikan valtioiden järjestö amerikanska samarbetsorganisationen Organisation of American States
OCHA humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
ODA aseidenriisuntatoimisto FN:s avdelning för nedrustningsfrågor Office for Disarmament Affairs
ODA virallinen kehitysapu Officiellt statligt utvecklingsbistånd Official Development Aid
ODA virallinen kehitysapu Officiellt statligt utvecklingsbistånd Official Development Aid / Assistance
OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Organisation for Economic Cooperation and Development
OFFP Ruokaa öljystä -ohjelma Olja mot mat-program Oil-for-Food Programme
OHCHR (YK:n) ihmisoikeusvaltuutetun toimisto Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Office of the High Commissioner for Human Rights
OICT tieto- ja viestintäteknologian toimisto FN:s kontor för informations- och kommunikationsteknologi Office of Information and Communication Technology
OIOS sisäinen tarkastusyksikkö FN:s kontor för intern översyn Office of Internal Oversight Services
OLA oikeudellisten asiain toimisto FN:s avdelning för juridiska ärenden Office for Legal Affairs
ONUB YK:n operaatio Burundissa Kontor för FN:s integrerade verksamhet i Burundi United Nations Operation in Burundi Burundi

päättynyt 2006 / avslutad 2006

ONUC YK:n operaatio Kongossa FN:s operation i den Demokratiska Republiken Kongo United Nations Operation in the Congo

päättynyt 1964 / avslutad 1964

ONUCA YK:n tarkkailijaryhmä Keski-Amerikassa FN:s observatörsgrupp i Centralamerika United Nations Observer Group in Central America Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica

päättynyt 1992 / avslutad 1992

ONUMOZ YK:n operaatio Mosambikissa FN:s operation i Moçambique United Nations Operation in Mozambique Mosambik

päättynyt 1994 / avslutad 1994

ONUSAL YK:n El Salvadorissa olevat tarkkailijajoukot / YK:n El Salvadorin tarkkailijaryhmä FN:s observatörsstyrka i El Salvador United Nations Observer Mission in El Salvador El Salvador

päättynyt 1995 / avslutad 1995

OPCW kemiallisten aseiden kieltojärjestö Organisationen för förbud mot kemiska vapen Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
OPCW Kemiallisten aseiden kieltojärjestö Organisationen för förbud mot kemiska vapen Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
OSAA Afrikan alueen erityisneuvonantajan toimisto FN:s kontor för särskild rådgivare i Afrika Office of the Special Adviser on Africa