YK-sanasto

Lyhenne Lajittele laskevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi
WIPO Maailman henkisen omaisuuden suojelujärjestö Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten World Intellectual Propery Organisation
WMD joukkotuhoaseet massförstörelsevapen Weapons of Mass Destruction
WMO Maailman ilmatieteen järjestö Meteorologiska världsorganisationen World Meteorological Organisation
WSIS Maailman tietoyhteiskuntahuippukokous Världstoppmötet om informationssamhället World Summit on the Information Society
WSSD Maailman kestävän kehityksen huippukokous Världstoppmötet om hållbar utveckling World Summit on Sustainable Development
WTO Maailman kauppajärjestö Världshandelsorganisationen World Trade Organisation
YK Yhdistyneet kansakunnat Förenta nationerna United Nations