YK-sanasto

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi Lajittele laskevasti Englanniksi Jäsenmaat Muuta
UNU-ISP UNU Institute for Sustainability and Peace
UNU-MERIT UNU – Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology
AMR Vuotuinen ministeritason arviointi Annual Ministerial Review
UNW-DPC UN-Water Decade Programme on Capacity Development
MSU Sovittelun tukiyksikkö Mediation Support Unit
UNU-FTP UNU Fisheries Training Programme
UNU-GTP UNU Geothermal Training Programme
UNU-IIST UNU International Institute for Software Technology
TPRM Kauppapoliittinen tarkastelumekanismi Avtalet om handelspolitisk granskning Trade Policy Review Mechanism
OCHA humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UNRIC YK:n Länsi-Euroopan alueellinen tiedotuskeskus FN:s regionala informationskontor för Västeuropa UN Regional Information Centre for Western Europe
NPT Ydinsulkusopimus fördraget om ickespridning av kärnvapen Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
ILC Kansainvälinen työkonferenssi Internationella arbetskonferens International Labour Conference

ILC - Kansainvälinen työkonferenssi - Internationella arbetskonferens – International Labour Conference

ICTSD Kansainvälinen kaupan ja kestävän kehityksen keskus Internationella centret för handel och hållbar utveckling International Centre for Trade and Sustainable Development
IETA Kansainvälinen päästökauppayhdistys Internationella organisationen för utsläppshandel International Emissions Trading Associtation
ABM Ohjustorjuntajärjestelmiä rajoittava ABM -sopimus ABM-avtalet om begränsning av missilsystem Anti-Ballistic Missile Treaty Neuvostoliitto / Förenta staterna, Yhdysvallat, Sovjetunionen
NAM sitoutumattomien maiden liike Alliansfria rörelsen Non-Aligned Movement
GATT Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus Allmänna tull- och handelsavtalet General Agreement on Tariffs and Trade
OAS Amerikan valtioiden järjestö amerikanska samarbetsorganisationen Organisation of American States
ABM ballististen ohjusten torjuntaohjus antiballistisk missil Anti-Ballistic Missile
AWG-DPEA Durbanin toimintaohjelmaa koskeva työryhmä arbetsgrupp angående Durbans handlingsprogram Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action
OSAGI tasa-arvokysymysten ja naisten aseman erityisneuvonantajien toimisto avdelning som inrymmer speciella rådgivare i genusfrågor internt i FN Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women
DGACM yleiskokous- ja konferenssijärjestelyosasto avdelningen för generalförsamlingen och konferensservice Department for General Assembly and Conference Management
CFE Tavanomaiset aseet Euroopassa (TAE) -sopimus Avtalet om konventionella styrkor i Europa Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
HRI ihmisoikeusvälineet benämning för konventioner och förklaringar inom mänskliga rättigheter Human rights instruments
BCW biologinen ja kemiallinen sodankäynti biologisk och kemisk krigföring Biological and Chemical Warfare
DCAF Asevoimien demokraattisen valvonnan keskus Centret för demokratisk kontroll av militära styrkor Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility
P5 Turvallisuusneuvoston pysyvät (viisi) jäsenmaata De fem permanenta länderna i FN:s säkerhetsråd Permanent Members of the Security Council Kiina, Ranska, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Venäjä / Förenta staterna, Kina, Frankrike, Storbritannien, Ryssland
DMZ (DZ) demilitarisoitu alue demilitariserad zon Demilitarized zone