YK-sanasto

Lyhenne Suomeksi Lajittele laskevasti Ruotsiksi Englanniksi Muuta
UNU-ILI FN-universitetets ledarskapsinstitut UNU International Leadership Institute
UNU-INRA FN-universitetets institut för naturtillgångar i Afrika UNU Institute for Natural Resources in Africa
UNU-INWEH FN-universitetets internationella nätverk för vatten, miljö och hälsa UNU International Network on Water, Environment and Health
UNU-ISP UNU Institute for Sustainability and Peace
UNU-MERIT UNU – Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology
UNU-WIDER FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi UNU World Institute for Development Economics Research
UNW-DPC UN-Water Decade Programme on Capacity Development
UNTSO FN:s observatörsgrupp som övervakar vapenvilorna mellan Israel och dess arabiska grannländer United Nations Truce Supervision Organisation
UNU-BIOLAC FN-universitetets program för bioteknologi i Latinamerika och Karibien UNU Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean
UNOSDP FN:s organ för fred och utveckling genom sport United Nations Office on Sport for Development and Peace
UNU-CRIS FN-universitetets Institut för jämförande regional integration UNU Programme on Comparative Regional Integration Studies
UNU-EHS FN-universitetets institution för miljö och mänsklig säkerhet på FN-universitetet UNU Institute for Environment and Human Security
UNU-FNP FN-universitetes mat och närings program för mänsklig och social utveckling UNU Food and Nutrition Programme for Human and Social Development
UNU-FTP UNU Fisheries Training Programme
UNU-GTP UNU Geothermal Training Programme
UNU-IAS FN-universitetets institut för högre studier UNU Institute of Advanced Studies
UNU-IIGH FN-universitetets institution för global hälsa UNU International Institute for Global Health
UNU-IIST UNU International Institute for Software Technology
GICHD Geneven kansainvälinen miinanraivauskeskus Internationella centret för minröjning i Geneve Geneva International Centre for Humanitarian Demining

GICHD- Geneven kansainvälinen miinanraivauskeskus -Internationella centret för minröjning i Geneve - Geneva International Centre for Humanitarian Demining

GEF Maailman ympäristörahasto Globala miljöfonden Global Environment Facility
HLCM (korkean tason) hallintokomitea hög-nivå förvaltningskommitté High-Level Committee on Management
HLCP (Korkean tason) ohjelmakomitea hög-nivå programkommitté High-Level Committee on Programmes
DM (YK:n pääsihteeristön) hallinnollinen osasto FN:s förvaltningsavdelning Department of Management
DHA (YK:n pääsihteeristön) humanitaaristen asioiden osasto FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp Department of Humanitarian Affairs
DFS (YK:n pääsihteeristön) kenttäoperaatioista vastaava osasto FN:s avdelning för fältstöd Department of Field Support
DPA (YK:n pääsihteeristön) poliittinen osasto FN:s avdelning för politiska ärenden Department of Political Affairs
DESA (YK:n pääsihteeristön) taloudellisten ja sosiaalisten asiain osasto FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden Department of Economic and Social Affairs
DPI (YK:n pääsihteeristön) tiedotusosasto FN-sekretariatets informationsavdelning Department of Public Information
DSS (YK:n pääsihteeristön) turvallisuusosasto Generalsekretariatets säkerhetsavdelning Department of Safety and Security
- (YK:n turvallisuusneuvoston) vaihtuva jäsen(maa) Icke-ständig medlem (i FN:s säkerhetsråd) Non-Permanent Member (of the Security Council)