YK-sanasto

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Lajittele laskevasti Jäsenmaat Muuta
G-77 G-77 -maaryhmä lös koalition bestående av utvecklingsländer
ABM Ohjustorjuntajärjestelmiä rajoittava ABM -sopimus ABM-avtalet om begränsning av missilsystem Anti-Ballistic Missile Treaty Neuvostoliitto / Förenta staterna, Yhdysvallat, Sovjetunionen
DCAF Asevoimien demokraattisen valvonnan keskus Centret för demokratisk kontroll av militära styrkor Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
GICHD Geneven kansainvälinen miinanraivauskeskus Internationella centret för minröjning i Geneve Geneva International Centre for Humanitarian Demining

GICHD- Geneven kansainvälinen miinanraivauskeskus -Internationella centret för minröjning i Geneve - Geneva International Centre for Humanitarian Demining

ILC Kansainvälinen työkonferenssi Internationella arbetskonferens International Labour Conference

ILC - Kansainvälinen työkonferenssi - Internationella arbetskonferens – International Labour Conference

WEOG Länsi-Euroopan ja muiden maiden ryhmä (YK:n epävirallinen alueryhmä ja äänestysryhmä) Västeuropeiska och övriga stater Western Europe and Others Group Pysyvät Eurooppalaiset jäsenet: Andorra, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom Pysyvät ei-Eurooppalaiset jäsenet: Australia, Canada, Israel, New Zeland
WHA Maailman terveyskokous Världshälsoförsamlingen World Health Assembly

WHA- Maailman terveyskokous – Världshälsoförsamlingen - World Health Assembly

AWG-DPEA Durbanin toimintaohjelmaa koskeva työryhmä arbetsgrupp angående Durbans handlingsprogram Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action
ACC hallinnollinen koordinaatiokomitea FN:s administrativa samordningskommitté Administrative Committee on Coordination
ACABQ Hallinto- ja budjettiasioiden neuvoa-antava komitea FN:s rådgivande kommitté för administrativa och budgetära frågor Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions
UNAMID YK:n ja Afrikan unionin rauhanturvaoperaatio Darfurissa Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur Sudan
AMR Vuotuinen ministeritason arviointi Annual Ministerial Review
ABM ballististen ohjusten torjuntaohjus antiballistisk missil Anti-Ballistic Missile
APL/APM henkilömiina truppmina Anti-Personnel Landmine / Anti-Personnel Mine
AVM ajoneuvomiinat fordonsmina anti-vehicle mines
ATT Kansainvälinen asekauppasopimus Vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty
BDPA Pekingin julistus- ja toimintaohjelma Pekingdeklarationen och handlingsplanen Bejing Declaration and Platform for Action
BCW biologinen ja kemiallinen sodankäynti biologisk och kemisk krigföring Biological and Chemical Warfare
BTWC Biologisten aseiden kieltosopimus Konventionen om förbud mot biologiska vapen Biological and Toxin Weapons Convention
CERF YK:n hätäapurahasto FN:s centrala nödhjälpsfond Central Emergency Response Fund – aiemmin myös Central Emergency Revolving Fund
CIA Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu Förenta staternas underrättelsetjänst Central Intelligence Agency
CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility
CWC kemiallisten aseiden kieltosopimus Konventionen om förbud mot kemiska vapen Chemical Weapons Convention
CEB johtokunta FN:s huvudstyrelse Chief Executives’ Board
- YK:n kehitysohjelma UNDP:n alainen kansalaisyhteiskunnan neuvoa-antava komitea UNDP:s kommitté för civilsamhället Civil Society Advisory Committee to UNDP
CBU rypälepommi klusterbomb cluster bomb (unit)
CoI tutkimuskomissio undersökningskommission Commission of Inquiry
CCPCJ Rikosten torjuntaa ja rikosoikeutta käsittelevä toimikunta Kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätt Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
CND huumeidenvastainen toimikunta FN:s narkotikakommission Commission on Narcotic Drugs
CPD väestö- ja kehityskysymysten toimikunta kommission för befolkning och utveckling Commission on Population and Development