kehitys

Ensi kuussa alkavaan YK:n 68. yleiskokoukseen on asetettu paljon odotuksia ja toiveita. Vuosituhattavoitteiden jälkeinen kehitysagenda saanee merkittävän sysäyksen, kun YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon esittelee ehdotuksensa niin sanotuista Post-2015 -tavoitteista. Lue lisää

Uuden virallisen YK-päivän tarkoituksena on parantaa tietoisuutta puutteellisista saniteettioloista ympäri maailman Lue lisää

Suomen uudistettu  YK- strategia pyrkii kirkastamaan Suomen YK- politiikan tavoitteita ja selkeyttämään Suomen roolia YK:ssa. Strategian kattoteemana on kestävä kehitys, jonka saavuttamiseen strategian neljä kärkiteemaa osaltaan myötävaikuttavat. Tehokkaaseen YK- politiikkaan tarvitaan selkeitä pitkäntähtäimen tavotteita ja prioriteetteja, joiden saavuttamiseksi on määritelty soveltuvat toimenpiteet ja osoitettu riittävät resurssit. Lue lisää

Kansallisten hallitusten, kansainvälisen yhteisön, kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin yhteiset toimet ovat tekemässä vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta todellisuutta, kertoo tuore YK-raportti. Lue lisää

Kun veden tarve ylittää sen saatavuuden, puhutaan veden niukkuudesta. Kuivilla alueilla maaperän kestämätön käyttö johtaa sen kuihtumiseen ja lopulta aavikoitumiseen. Lue lisää

Ulkoasiainhallinto uudistaa parhaillaan YK-strategiaansa, joka julkaistaan heinäkuun 17. päivänä Porissa. Suomen YK-liitto korostaa lasunnossaan YK:n uudistamisen sekä nuorten näkyvyyden tärkeyttä uudessa strategiassa. Lue lisää

Tuoreiden laskelmien mukaan edellisiin raportteihin verrattuna nousseen väestönkasvun syynä ovat syntyvyyden laskemisen pysähtyminen ja elinikäennusteiden kasvu. Lue lisää

Ulkoministeriössä järjestetty keskustelu helmikuussa julkaistusta toimintaohjeesta keräsi paikalle järjestöedustajia ja konsultteja salin täydeltä. Koska suomalaiset kehitysyhteistyöjärjestöt ovat toimineet jo pitkään ihmisoikeusperustaisella lähestymistavalla, oli kehitysministeri Heidi Hautalan mukaan ulkoministeriön linjaus "vain ajan kysymys". Lue lisää

Suomen YK-liitto, YK:n väestörahasto (UNFPA) ja Maailman ruokaohjelma (WFP) järjestivät viime viikonloppuna Maailma kylässä -festivaaleilla paneelikeskustelun, joka käsitteli seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia sekä ruokaturvakysymyksiä vuoden 2015 jälkeisellä kehitysagendalla.   Lue lisää

YK:n ilmastosopimus UNFCCC:n pääsihteeri vaatii globaalia yhteistyötä pahimpien ilmastonmuutoksen vaikutusten estämiseksi. Lue lisää

Sivut

Subscribe to kehitys