kehitys

Aasian kehityspankin johtajan Rajat Naq'n mukaan köyhyyden vähentäminen puoleen vuoteen 2015 mennessä tulee olemaan Aasialle haaste. viimeisen 40 vuoden aikana tapahtunut loistava talouskasvu on aiheuttanut vakavia, toisiinsa liittyviä ja ihmisiä sosiaalisesti eriarvoistavia varallisuuseroja sekä vaarallisen laajaa ympäristön pilaantumista. Lue lisää

Ongelmat oikeusjärjestelmässä hidastavat kehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista Afganistanissa. Oikeusjärjestelmää leimaa laajamittainen korruptio ja osaamisen puute. YK:n kehitysohjelman UNDP:n tilaama Afganistanin inhimillisen kehityksen raportti ehdottaa mallia, joka yhdistää moderniin oikeusjärjestelmään elementtejä perinteisestä järjestelmästä. Lue lisää

Iso-Britannian pääministeri Gordon Brown ja Saksan liittokansleri Angela Merkel sopivat viime keskiviikkona yksityiskohdista uuden globaalin aloitteen suhteen. Aloitteella pyritään parantamaan maailman köyhimpien maiden terveydenhuoltojärjestelmiä. Lue lisää

Lähes kolmannella maailman ihmisistä ei ole käytössään kunnollista käymälää. Tällä puutteella on merkittäviä seuraamuksia, ja se johtaa miljooniin kuolemiin joka vuosi, totesivat asiantuntijat vettä käsitelleessä konferenssissa viime viikolla. Lue lisää

Maan hallitus on jakanut ilmaiseksi suuressa tartuntavaarassa oleville, lähinnä lapsille ja raskaana oleville naisille hyönteismyrkyillä käsiteltyjä suojaverkkoja. Lue lisää

Vuoteen 2008 mennessä 3,3 miljardia ihmistä eli yli puolet maapallon väestöstä asuu kaupunkialueilla ­ ensimmäistä kertaa historiassa. Tämä käy ilmi YK:n väestörahasto UNFPA:n tuoreesta Maailman väestön tila -raportista. Lue lisää

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) raportoi, että ennakoitu viljan tuotannon väheneminen voi aiheuttaa ruokapulan 28 maassa. Neljän viimeisen kohtuullisen hyvän viljankasvun vuoden jälkeen näyttää siltä, että osassa köyhempiä - jo ruokavajeesta kärsivissä - maissa väestönkasvu ja viljan tuotannon kasvu eivät ole tasoissa. Lue lisää

Sivut

Subscribe to kehitys