kansainvälinen oikeus

YK:n kidutuksen vastainen komitea on käsitellyt Suomen määräaikaisraporttia. Komitea teki Suomen raportista satakunta tarkentavaa kysymystä, jotka koskivat muun muassa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja ihmiskauppaa. Lue lisää

Suomen YK-liiton kevätseminaarissa "Naisten oikeudet arabimaailman kuohunnassa - menetetty mahdollisuus?" keskusteltiin vilkkaasti naisten osallisuuden merkityksestä rauhan ja demokratian rakentajina Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Lue lisää

Suomen YK-liiton jäsenjärjestö Rauhanliitto vetoaa kannanotossaan Libyan kriisin osapuoliin rauhan aikaansaamiseksi, sillä pitkitetyllä sotilaallisella voimankäytöllä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Lue lisää

15.3.2011 Pohjois-Afrikan yli on lyhyessä ajassa pyyhkäissyt ennennäkemätön kansannousu- ja demokratisoitumisaalto, jota on merkittävyydessään verrattu Euroopan murroskauteen 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Tunisian ja Egyptin johtajat ovat jo joutuneet väistymään sivuun kansan painostuksesta, mutta Libyaa yli 40 vuotta itsevaltaisesti hallinnut eversti Muammar Gaddafi pitää kiinni yksinvaltiudestaan tarrautumalla voimakeinoihin. Lue lisää

Marokon ja Länsi-Saharan Polisario-liikkeen edustajat neuvottelivat YK:n erityisedustaja Christopher Rossin johdolla New Yorkin lähettyvillä. Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä, mutta tulevien neuvottelujen pohjasta ei päästy yksimielisyyteen. Lue lisää

YK:n tuomioistuin ilmoitti neuvoa-antavassa kannanotossaan, ettei Kosovon kahden vuoden takainen itsenäistyminen riko kansainvälistä lakia tai Kosovon taisteluiden päätöslauselmia. Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kestäneet neuvottelut hyökkäysrikoksen määritelmän sisällyttämisestä Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön saatiin päätökseen Ugandassa pidetyssä konferenssissa. Lue lisää

Ministeri Elisabeth Rehn valittiin New Yorkissa Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahaston (ICC Trust Fund for Victims) johtokunnan puheenjohtajaksi. Lue lisää

YK:n UNAMIR-joukkojen komentajan (Ruanda v. 1993-94) Romeo Dallairen puheenvuoro YK:n suojeluvastuualoitteesta (Resposibility to Protect, R2P) Suomen YK-liiton ja Hanasaaren kulttuurikeskuksen järjestämässä korkean tason HanaForum-seminaarissa elokuussa 2009 on nyt katsottavissa verkkosivuillamme. Lue lisää

Burkina Faso ja Moldova ovat ratifioineet rypäleasekieltosopimuksen. Tämä merkitsee sitä, että rypäleaseet kieltävä sopimus astuu voimaan puolen vuoden kuluttua, 1.8.2010. Lue lisää

Sivut

Subscribe to kansainvälinen oikeus