YK-reformi

YK:n yleiskokous hyväksyi 14.9. päätöslauselman koskien uuden gender-yksikön luomista. Pyrkimyksenä on luoda toimielin, joka edistää naisten oikeuksia ja hyvinvointia kansainvälisellä tasolla sekä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Lue lisää

Hallitustenvälisten neuvotteluiden ensimmäinen kierros turvallisuusneuvoston uudistamisesta on käynnissä. Jäsenvaltiot ovat neuvotelleet muun muassa uudenlaisista jäsenyyskategorioista, veto-oikeudesta sekä alueellisesta edustuksesta. Lue lisää

YK:n vuosikirja on kattavin, vuosittain julkaistava teos koskien järjestön toimintaa. Vuosikirjat on nyt koottu ensimmäistä kertaa yhteen, elektronisessa muodossa ja käyttäjille ilmaiseksi. Jokainen vuosikirja tarjoaa muun muassa analyysejä ja äänestystuloksia kaikista keskeisistä yleiskokouksen, turvallisuusneuvoston ja talous- ja sosiaalineuvoston päätöslauselmista ja päätöksistä. Lue lisää

YK:n kykyä turvata ja rakentaa rauhaa käsiteltiin perjantaina korkean tason seminaarissa, jossa puhujina olivat mm. YK:n yleiskokouksen nykyinen puheenjohtaja Srgjan Kerim sekä kaksi yleiskokouksen aikaisempaa puheenjohtajaa, valtioneuvos Harri Holkeri sekä YK:n Darfurin erityislähettiläs Jan Eliasson. Lue lisää

Kun YK:n yleiskokouksen viides komitea kokoontuu maaliskuussa 2008, sen asialistalla on YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin ehdotus YK-sihteeristön poliittisen osaston (DPA) uudistamiseksi. Lue lisää

YK:n pääsihteeri Kofi Annan haastaa tavallisia kansalaisia ja kansainvälisiä toimijoita yhteistyöhön YK:n kanssa. Annan esitti ajatuksensa 26.1. Maailman talousfoorumin kokouksessa Sveitsissä. Lue lisää

YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Jan Eliasson vetoaa jäsenmaihin, että ne pääsisivät pikaisesti yhteiseen näkemykseen ihmisoikeusneuvostosta. Lue lisää

YK:n sihteeristön yhteyteen perustetaan konfliktien jälkeisten yhteiskuntien jälleenrakennusta tukeva toimisto Sen toiminta on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2006. Lue lisää

Historiallisessa äänestyksessä ihmisoikeusneuvoston perustamisesta äänestettiin YK:n yleiskokouksessa eilen. Lue lisää

Suomen YK-liiton vuosikokous painotti kannanotossaan YK:n maailmanpoliittisen aseman vahvistamista EU-puheenjohtajuuskaudella. Lue lisää

Sivut

Subscribe to YK-reformi