YK-reformi

YK:n yleiskokous on valinnut Ban Ki-moonin toiselle pääsihteerikaudelle vuosiksi 2012-2016. Ban on järjestyksessään kahdeksas maailmanjärjestön pääsihteeri. Lue lisää

20.6.2011 YK-säätiön ja Better World -kampanjan julkaisema mielipidetutkimus osoittaa, että amerikkalaiset suhtautuvat positiivisesti paitsi Yhdistyneitten kansakuntien työhön ja rooliin globaalina ratkaisijana, myös Yhdysvaltojen vahvaan osallistumiseen YK:ssa sekä jäsenmaksujen täysimääräiseen maksamiseen. Lue lisää

Suomen YK-liitto painottaa, että tulevalla hallituskaudella Suomen on panostettava YK-politiikassaan entistä voimakkaammin YK:n rauhanvälitys- ja turvaamistoimintaan sekä tuettava voimakkaasti maailmajärjestön uudistumista. Lue lisää

Suomen YK-liitto painottaa , että tulevalla hallituskaudella Suomen on panostettava YK-politiikassaan entistä enemmän YK:n rakenteellisten reformien tukemiseen sekä rauhanvälitys- ja turvaamistyöhön. Lue lisää

Suomessa vieraillut YK:n tiedotuksesta vastaava alipääsihteeri Kiyo Akasaka muistuttaa, että valtioiden tulisi suojella monikulttuurisuutta, sillä "sulkeutunein mielin" ei myöskään YK toimi. Lue lisää

Suomen ja Kenian yhteistyössä tekemä ehdotus kansainvälisen ympäristöhallinnon uudistamisesta luovutettiin YK:n ympäristöohjelmalle UNEPille Nairobissa pidetyssä hallintoneuvoston kokouksessa. Lue lisää

Kokouksessa päätettiin muun muassa uuden ympäristöstrategian rakentamisesta sekä ympäristöä koskevan tiedonsaannin ja yhteistyön parantamisesta. Lue lisää

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on nimittänyt Chilen entisen presidentin YK:n uuden tasa-arvoelimen alipääsihteeriksi. Lue lisää

YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin on määrä nimittää YK:n uuden tasa-arvoelimen johtoon alipääsihteeri aivan lähipäivinä. Lue lisää

YK - järjestelmä ja toiminta yksissä kansissa -oppaassa esitellään eri YK-toimijoita ja toimielimiä yksityiskohtaisesti sekä tuodaan esille niiden välisiä yhteyksiä. Parhaassa tapauksessa opas auttaa lukijaa näkemään mediassa esiin nostettujen uutisten taakse ja ymmärtämään niitä hieman paremmin. Lue lisää

Sivut

Subscribe to YK-reformi