koulutus

Tarkoitus on ratkaista kuvitteellinen kriisi noudattaen lähes kirjaimellisesti oikean turvallisuusneuvoston työjärjestystä. Lue lisää

Vuoden 2006 tunnustukset jaettiin YK-liiton hallituksen kokouksessa 13.12. Lue lisää

YK-liitto kannustaa Maailmankansalaisen kypsyyskokeen tekijöitä tutkimaan Afganistania ja YK:n vuosituhat-tavoitteiden toteutumista maassa. Lue lisää

Suomen YK-liitto toivoo sivustojen kannustavan oppilaitoksia, järjestöjä ja muita kiinnostuneita tutustumaan YK:n vuosituhattavoitteisiin sekä pohtimaan niiden edistymistä Afganistanissa. Lue lisää

YK:n kansainvälistä huumeiden vastaista päivää vietetään tänä vuonna kulkueen ja ulkoilmakonsertin merkeissä. Lue lisää

Kutsu suomalaisille kouluille, kerhoille ja nuorisoyhdistyksille osallistua maailmanlaajuiseen puiden istutukseen syyskuun 21. päivä. Lue lisää

Yhdistyneet Kansakunnat kiinnitti huomiota oppimisen ja kehityksen väliseen yhteyteen kansainvälisenä lukutaitopäivänä 8.9.2006. Lue lisää

Maailmassa on tällä hetkellä enemmän nuoria kuin koskaan. Mikä on heidän tulevaisuutensa? Lue lisää

Oppaan tarkoituksena on innostaa pienten lasten ohjaajia kehittämään uusia välineitä ja tapoja käsitellä suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta päiväkodeissa, alakouluissa ja vapaa-ajan kerhoissa. Lue lisää

Suomen ICSW järjestää seminaarin YK:sta kansainvälisenä sosiaalipoliittisena toimijana maanantaina 12.3. klo 13-16 Helsingissä. Tavoitteena on arvioida YK:ta ja sen suhdetta muihin kansainvälisiin järjestöihin globaalin hallinnan ja sosiaalipolitiikan kannalta. Lue lisää

Sivut

Subscribe to koulutus