Tapahtuma

Suomen YK-liiton syyskokous 2020

Kutsu Suomen YK-liiton syyskokoukseen 

Suomen YK-liiton sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 8.12.2020 klo 17 -19 YK-liiton tiloissa Globaalikeskuksessa, Siltasaarenkatu 4, 7 krs. 00530 Helsinki. Suosittelemme koronatilanteen vuoksi etäyhteydellä osallistumista.

Syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Kokouksessa valitaan myös liiton hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Sääntöjen mukaan hallitus valitaan kaksivuotiskaudeksi siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Liitteenä on kokouksen esityslista, luettelo hallituksen erovuorossa olevista jäsenistä, esitys jäsenmaksuiksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2021.

Kokouksen alussa kuullaan Maailman ruokaohjelman pääjohtajan toimistossa asiantuntijana työskentelevän Meemi Taalaksen ajankohtaiskatsaus WFP:n toiminnasta.

Vaalivaliokunnan puolesta pyydämme jäsenjärjestöjä tekemään esityksiä erovuoroisten tilalle hallitukseen keskiviikkoon 25.11.2020 mennessä osoitteeseen toimisto(at)ykliitto.fi.

Vahvistattehan osallistumisenne syyskokoukseen osoitteeseen toimisto(at)ykliitto.fi 3.12.2020 mennessä.

Postitse toimitetun kutsun liitteenä on lähetetty kokouksen esityslista, kirje vaalivaliokunnalle sekä valtakirja kokousedustuksen vahvistamiseksi. Kaikki syyskokouksen asiakirjat ovat jäsenjärjestöjen nähtävissä myös tällä verkkosivulla.

Syyskokoukseen osallistuvilta tarvitaan valtakirja (valtakirjapohja liitteenä ohessa).Helsingissä 10.11.2020

Saara-Sofia Sirén                     Helena Laukko
puheenjohtaja                           toiminnanjohtaja

Liitteet:    
Syyskokouksen esityslista (liite1)
Valtakirjapohja (liite2)
Vaalivaliokunnan kirje jäsenjärjestöille (liite3)
Hallituksen kokoonpano 2020 ja erovuoroiset jäsenet (liite4)

Jäsenmaksut 2021

Toimintasuunnitelma 2021

Talousarvio 2021