Sunnuntai, joulukuu 9, 2018

All day
Kansainvälinen korruption vastainen päivä Su, 2018-12-09 (All day)

International Anti-Corruption Day

Korruptio on demokraattisia järjestelmiä häiritsevä, liiketoiminnan epätasa-arvoa aiheuttava ja hallinnollista epävakautta aikaansaava ilmiö, joka tavalla tai toisella näkyy jokaisessa maailman valtiossa. Se hidastaa talouskasvua vaatimalla yrityksiltä lahjuksia rakenteellisen korruption takia ja asettaa demokraattiset instituutiot, vaaliprosessit ja byrokratian toimivuuden kyseenalaiseksi.

 
 
Before