Sunday, May 21, 2017

All day
Kansainvälinen kulttuurisen monimuotoisuuden päivä Sun, 2017-05-21 (All day)

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

Suurella osalla maailman konflikteista on taustallaan selvittämättömiä kulttuurisia eroja. Kulttuurisella monimuotoisuudella on kuitenkin valtavia hyötyjä yhteiskuntien kehityksen kannalta. Eläminen sovussa on yksi kehityksen ja rauhan elinehdoista. Kansojen ja kulttuurien yhteisymmärryksen, kunnioituksen ja tasa-arvoinen kohtelun kautta syntyy sosiaalisen koheesiota, sekä moraalisesta että hengellisestä hyvinvointia ja sovittelukykyä arvostava yhteiskunta.

 
 
Before